Artikeln publicerades 11 juli 2022

Herrljunga kommun inför visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Nu finns det en visselblåsarfunktion i Herrljunga kommun. Via den kan personer anmäla allvarliga missförhållanden i kommunens organisation.

Visselblåsarfunktionen är till för dig som är anställd eller har en arbetsrelaterad koppling till kommunen. Här kan du anonymt höra av dig om du misstänker missförhållanden, att något inte gått rätt till eller om du tror att ett brott kan ha begåtts av någon som jobbar inom kommunen eller i ett kommunalt bolag. Detta kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Här kan du läsa mer om visselblåsarfunktionen: https://herrljunga.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/visselblasarfunktion.html