Artikeln publicerades 6 juli 2020

Landshövdingen diskuterade corona-åtgärder med kommunledningen

Landshövdingen på besök

Länsstyrelsen besökte Herrljunga. Från vänster kommundirektör Ior Berglund, kommunalrådet Gunnar Andersson, landshövding Anders Danielsson, samt kommunalrådet Mats Palm.

Landshövding Anders Danielsson besökte på måndagsförmiddagen Herrljunga kommun.

Besöket var en del i ett program där landshövdingen lär känna regionens 49 kommuner, och större delen av tiden gick åt till att diskutera och samtala om de åtgärder som vidtagits under corona-pandemin, både på kommunal och på regional nivå.

Mötet hölls i Herrljunga kommunhus och kommunalrådet Gunnar Andersson hälsade välkommen, och framhöll att pandemin inneburit att organisationen fått syn på områden där det råder brister, men också att det framkommit områden som vi är riktigt bra på.

Kommundirektör Ior Berglund presenterade kommunen och vilka utmaningarna varit under pandemin.

– När krisen började i mars så gjorde vi flera åtgärder, som att inventera skyddsutrustning och förbereda oss för personalbortfall på grund av sjukdom, sade Ior Berglund. Vår största utmaning blev sedan vid påskhelgen då vi hade ett stort bortfall av personal just inom hemtjänsten, och vi tvingades stänga ner andra verksamheter för att klara det grundläggande.

Några andra utmaningar har varit samordning med andra kommuner, brist på skyddsutrustning och viss oklarhet i juridiska frågor.

– Det som varit positivt är att vi klarat av att snabbt ställa om i våra verksamheter, vi har varit serviceinriktade och flexibla, och vi har på ett bra sätt ställt om till digitala arbetssätt där det varit möjligt, sade Ior Berglund.

– Det var värdefullt att få diskutera de här frågorna med Länsstyrelsen och jag är mycket nöjd med mötet.

Vid besöket deltog även kommunalrådet Mats Palm, samt flera förvaltningschefer.