Artikeln publicerades 22 februari 2021

Fjärr- och distansundervisning för Altorpskola 22 februari

Alla årskurser på Altorpskolan årskurs 7-9 växlar över till fjärr-och distansundervisning från och med måndag 22 februari. Detta efter Smittskydd i Västra Götalands nya rekommendationer.

Med anledning av de senaste dygnens rapporter om smittspridning på fjällorterna samt förekomst av den brasilianska virusmutanten i en region i Sverige, rekommenderar Smittskydd Västra Götaland nu ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridningen i vår region.

Smittskydd rekommenderar fjärr- eller distansundervisning så långt som möjligt i högstadier och gymnasieskolor i Västra Götaland.

Covid-19-epidemiologin ändras snabbt, och därför kommer denna rekommendation sent till oss i kommunerna.

Eleverna får under måndagen hämta det material de behöver för sina studier hemma – skolan kommer vara öppen till kl 18.00 ikväll.

Det kommer även finnas lunch att beställa och hämta liksom vid tidigare fjärr- och distansundervisning.

Nytt beslut kring undervisning för v. 9 kommer i slutet av veckan.

Altorpskolan