Artikeln publicerades 22 februari 2021

Distansundervisning för högstadier och gymnasieskolor under veckan efter sportlovsveckan

Herrljunga kommun informerar

Smittskydd Västra Götaland inför ny rekommendation för skolorna i Västra Götalandsregionen med anledning av risk för ökad smittspridning.

Smittskydd Västra Götaland meddelade sent den 21 februari att med anledning av de senaste dygnens rapporter om smittspridning på fjällorterna samt förekomst av den brasilianska virusmutanten i en region i Sverige, rekommenderar Smittskydd Västra Götaland nu ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridningen i vår region.

Veckan efter sportlovsveckan rekommenderas fjärr- eller distansundervisning så långt möjligt i högstadier och gymnasieskolor i Västra Götaland.

Detta innebär att distansundervisning rekommenderas för vecka 8 för skolor i Västra Götaland med sportlovsvecka 7, och motsvarande rekommendation vecka 9 för de skolor som har sportlov vecka 8.

Covid-19-epidemiologin ändras snabbt, och därför kommer denna rekommendation sent. Smittskydd Västra Götaland är medvetna om att flera skolor kan behöva en eller några dagar att ställa om till denna nya rekommendation.

Det viktigaste liksom tidigare är att hålla avstånd och undvika närkontakt med nya människor utanför den krets som man redan umgås med på skolan eller i privatlivet, och att stanna hemma och provta sig vid symtom. Det finns inga rekommendationer om provtagning eller hemkarantän enbart på grund av resor inom landet.

Herrljunga kommun kommer med mer information kring upplägget med undervisningen på V-klass.