Artikeln publicerades 3 november 2020

Socialförvaltningen inför åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19

Med anledning av de skärpta allmänna råden i Västra Götaland inför socialförvaltningen bland annat begränsade öppettider på socialkontoret och utökar istället telefontider. Inom stora delar av förvaltningen har visir redan använts, nu utökas användning av visir även inom andra yrkesgrupper. Nu kommer bland annat handläggare även att använda visir vid hembesök och vid möten på socialkontoret.

Åtgärder för att minska smittspridning

Socialförvaltningen inför dessa åtgärder under perioden 3–22 november:

  • Begränsade öppettider på socialkontoret, måndag-fredag öppet kl. 10.00-12.00 och 13.00-14.00.
  • Utökade telefontider på socialkontoret: måndag-fredag telefontid kl. 08.30-09.30 och 14.00-15.00.
  • Handläggare kommer att använda visir vid hembesök och vid möten i våra verksamheter, till exempel på socialkontoret.
  • Skyddsutrustning används i nära arbete då fysisk distans inte är möjligt, till exempel vid omsorgsarbete.

Förutom ovanstående åtgärder fortsätter socialförvaltningens verksamheter som vanligt men med förhöjda restriktioner så som begränsade fysiska möten samt med enhetsspecifika anpassningar som till exempel utökad fysisk distansering.

Vi har beslutat om dessa åtgärder för att skydda våra medarbetare och de vi möter. Våra verksamheter fortsätter som vanligt men med förhöjda skyddsåtgärder. Vår förhoppning är att detta ska minska risken för smittspridning av covid-19 i våra verksamheter, säger Sandra Säljö, socialchef.

Rutin för besök vid särskilt boende för äldre kvarstår. Vi ber besökare att minska på besöken till äldreboenden i kommunen från 3–22 november. Detta för att skydda våra äldre och minska smittspridningen. Håll gärna kontakt på annat sätt, exempelvis via telefon eller videosamtal.

Situationen kan ändras med nya beslut och informationen uppdateras därmed löpande.

Viktig information