Artikeln publicerades 29 juli 2020

Fortsatt besöksförbud på våra boenden

Besöksförbud på våra äldreboenden kvarstår tills tydligare riktlinjer kring antikroppstester tagits fram. Anhöriga har möjlighet att träffa sina närstående utomhus, precis som tidigare.

I mitten på juli gjorde Socialstyrelsen undantag i det nationella besöksförbudet. Verksamhetsansvariga på boenden i Sverige kan nu låta personer som är symtomfria och har antikroppar mot covid-19 göra besök på äldreboenden.

Herrljunga kommun har beslutat att inte tillåta besök inne på boendet tills tydligare riktlinjer kring antikroppstester tagits fram.

Vi måste titta närmare på hur vi ska kunna omsätta det här i praktiken och inväntar tydligare riktlinjer regionalt. Men till dess råder alltså besöksförbudet på våra boenden inomhus, säger Berith Källerklint.

Vi fortsätter såklart att göra individuella bedömningar när det gäller möjligheten att under speciella omständigheter kunna besöka sin närstående inne på boendet, säger Christel Bergström tf. socialchef.

Hagen vård-och omsorgsboende

Foto: Hagen, vård- och omsorgsboende i Herrljunga tätort