Artikeln publicerades 1 juli 2020

Provtagning för covid-19 i samband med inflyttning till särskilt boende, växelvård och korttidsboende

Provtagning

Exempelbild från ett laboratorium.

Då det blivit nya rutiner gällande covid-19 från Folkhälsomyndigheten och Smittskyddet i Västra Götaland kommer det innebära ändrade förhållande för dig eller din anhörig.

Provtagning kommer ske i hemmet innan korttid, växelvård eller inflyttning till särskilt boende kan påbörjas. Om du har hälso- sjukvård från kommunen tar vi provet. Om inte så kommer vårdcentralen att ta provet.

Provtagningen går till så att man tar en lång tops som förs in via näsan. Sedan tas även en tops via munnen mot svalget.

Provsvar kommer till vårdcentralen/ kommunens sjuksköterska efter cirka 3 dygn.
Efter 3-5 dygn på korttiden tas provet om för att utesluta smitta mellan provtagningstillfällena.

Omställningen innebär att trots negativt provsvar följande:

  • Du måste vistas i avskildhet på rummet under 14 dagar, det vill säga du får inte lämna rummet under dessa 14 dagar.
  • Under denna tid får du alltså inte vistas i gemensamhetslokaler, såsom korridorer, matsal, tv rum med mera.

Detta för att begränsa smittspridning genom att tidigt identifiera smittade och därmed kunna vidta lämpliga skyddsåtgärder.