Artikeln publicerades 4 juni 2024

Dags att nominera samhällsbyggnadspris

Herrljunga kommuns samhällsbyggnadspris syftar till att främja insatser för ett hållbart samhällsbyggande samt ge uppskattning och uppmärksamhet åt dem som aktivt verkar för en hållbar samhällsbyggnad i Herrljunga kommun. Insatsen ska gå i linje med kommunens vision om en hållbar och inkluderande, välkomnande och attraktiv samt utvecklande kommun.

  • Priset kan tilldelas en enskild person eller ett företag, förening eller annan grupp av personer som gjort en större insats inom samhällsbyggnad i Herrljunga kommun.
  • Pristagaren ska vara bosatt i, eller bedriva sin verksamhet i Herrljunga kommun.
  • Ytterligare information om priset kan läsas i Stadgar för Herrljunga kommuns samhällsbyggnadspris. Pdf, 44.7 kB.

Priset består av 10.000kr samt ett diplom och ett lokalt tillverkat pris.

Förslag på kandidater ska vara samhällsbyggnadsnämnden till handa senast 15 oktober det år ansökan avser.

Ansökan skickas till samhallsbyggnad@herrljunga.se alternativt

Herrljunga kommun

Samhällsbyggnad

Box 201

524 23 Herrljunga