Trafiksäkerhet

Inom planlagt område på väg 1933 där hastigheten överskrider 50km/h samt utanför stadsplanerat område utmed följande större starkt trafikerade vägar ska inga elever i förskoleklass eller årskurs 1-9 behöva gå eller cykla, då dessa bedöms som trafikfarliga.

Trafikfarliga vägar

  • 181 Bråttensby-Herrljunga-Hudene-Skaraborgsgränsen
  • 182 Grude-Annelund-Od
  • 183 Molla-Vesene-Grude-Herrljunga
  • 1848 Vesene-Annelund-Mjäldrunga
  • 2516 Herrljunga-Vedum
  • 1933/1929 Herrljunga-Hudene-Skölvene

Bildningsnämnden beslutar vilka vägar som ska bedömas som trafikfarliga.