Rutiner vid inställd skolskjuts

Beslut om att ställa in skolskjuts vid snöoväder, storm eller liknande fattas i samråd mellan skolskjutsentreprenörer, skolskjutshandlägare och förvaltningschef. I första hand är det endast skolskjutsen på morgonen som ställs in.

Vid inställd morgonskjuts

  • Skolskjutshandläggare kontaktar berörda rektorer.
  • Skolskjutsentreprenörer och chaufförer kontaktar berörda vårdnadshavare utifrån de aktuella listor på elever som finns på respektive skolskjutstur.
  • Är skolskjutsen på vägen och man gör bedömningen att det inte är trafiksäkert att fortsätta turen är skolskjutshandläggare och personal på respektive enhet behälpliga med att kontakta vårdnadshavare.

Övriga skolskjutsar samma dag

Skolskjutshandläggare håller kontinuerlig kontakt med skolskjutsentreprenörer och väghållare.
Bedöms läget som trafiksäkert senare samma dag kör samtliga skolskjutsar eleverna till
undervisning enligt schema på andra skolor. Likadant görs en förnyad bedömning för att avgöra om det är trafiksäkert att skolskjutsen går hem med de elever som med föräldrahjälp har tagit sig till skolan.