Ordningsregler vid skolskjuts

Föräldrar ska se till att elever följer gällande ordningsregler som gäller vid skolskjuts och vid på- och avstigningsplats. Uppstår problem har skola, trafikföretag, förare, föräldrar ett gemensamt ansvar för att reda ut ordningsproblem i samband med skolskjutsning.

Vid hållplats

 • Det är viktigt med tanke på säkerheten att ditt barn kommer iväg i got tid till skolskjutsen.
 • Tänk på att ert barn syns dåligt i mörker. Det är därför viktigt att göra det till en vana att
  använda reflexväst eller reflexer.
 • Stå stilla på säkert avstånd från trafiken/vägen till dess att skolskjutsfordonet har stannat
  och öppnat dörrarna.

Påstigning

 • Påstigning sker genom framdörren.
 • Påstigning sker i turordning utan knuffar.
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna! Släpp gärna på dem först.

Ombord

 • Spring eller klättra ej omkring i bussen.
 • Inget bråk och skrik i bussen. Chauffören ska koncentrera sig på körningen.
 • Placera bagage under säte.
 • Sitt en på varje säte.
 • Använd säkerhetsbälte. Det förutsätts att du som är förälder delar ansvaret med chauffören, och påverkar ditt barn att använda säkerhetsbälte.
 • Förtäring av mat och dryck bör undvikas i skolskjutsfordonet.
 • Prata med föraren om du har några frågor.

Avstigning

 • Sitt kvar på din plats till dess att bussen har kommit fram till hållplatsen.
 • Avstigning ska normalt ske genom framdörren.
 • Ta det lugnt och knuffas inte vid avstigning.
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna.
 • Var extra försiktig om du ska korsa vägen eller gatan. Gör det först när bussen har åkt iväg och du har fri sikt åt båda håll.