Artikeln publicerades 26 juni 2024

Kollegialt utbyte i matematikprojektet

Den 18 juni samlades lärare från våra grundskolor i årskurserna 4–9 för att presentera sina utvecklingsområden i matematikprojektet och dela erfarenheter med varandra. Lärarna har ingått i olika lärlag och i dessa konstellationer regelbundet träffat en handledare från Borås Högskola, under vårterminen -24.

Två personer står på scen och håller i en presentation.

Petter och Johanna, handledare från Högskolan i Borås

Den viktigaste anledningen till att vi är här idag är att vi alla ska bidra till att utveckla vår undervisning, till att bli den bästa undervisningen, för våra barn och elever. Ett framtida mål är att våra elever ska få behörighet att kunna söka det gymnasieprogram som de önskar, säger Annica Steneld, bildningschef i Herrljunga kommun.

Handledningen genomförs i samarbete med Högskolan i Borås och förmiddagens syfte var att erbjuda ett kollegialt erfarenhetsutbyte samt en möjlighet att stanna upp och reflektera kring den matematikundervisning som bedrivs samt sitt eget lärande utifrån detta projekt.

Varje lärlag fick 20 minuter för att på valfritt sätt presentera var de befinner sig i sitt utvecklingsområde. Presentationerna skulle svara på följande frågor:

  • Var är vi?
  • Hur har vi tagit oss hit? Hur har vårens arbete sett ut?
  • Hur har undervisningen förändrats?
  • Vart ska vi?
  • Hur ser vi på det fortsatta arbetet?

Deltagarna fick möjlighet att diskutera styrkor och förbättringsområden utifrån vårens arbete, vilket gav värdefulla insikter och nya idéer för att förbättra undervisningen i matematik ytterligare. Det handlar både om att finna effektiva och hållbara metoder för eleverna att använda sig av i matematik och att skapa trygghet och tillit till ämnet.

Matematikprojektet fortsätter med fokus på att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas och kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande, genom att utveckla vår undervisning.