Artikeln publicerades 17 november 2023

Kunskapskällan toppar rankingen över bästa gymnasieskolor i Boråsregionen!

En bild på en gymnasieskola där elever går in i skolan.

Kunskapskällan i Herrljunga rankas som det bästa gymnasiet i Boråsregionen. Detta visar statistik från jämförelsetjänsten Ednia.

Rankingen visar att det är stor skillnad mellan Boråsregionens alla gymnasier. Bäst har det gått för Herrljunga kommuns gymnasium Kunskapskällan, som placerar sig på första plats av de 13 skolor som ingår i rankingen i Boråsområdet.

Viktiga faktorer för rankingen är bland annat resultat på nationella prov, betygsinflation, andel behöriga lärare, elevnöjdhet, andel som tar examen och arbetsmarknadsutfall.

Så roligt att ta del av resultaten från denna rankning. Att göra ett gymnasieval och komma till en skola med både engagerade lärare och en god studiemiljö ger eleverna stora möjligheter att nå de mål de önskar med sin utbildning, säger bildningschef Annica Steneld.

Det är ju alltid skönt att få bekräftat det vi redan vet, säger Kunskapskällans rektor, Theréze Gunnarsson.

 Om rankingen

  • Alla gymnasier i Boråsregionen (både fristående och kommunala) är med i rankningen.
  • Rådatan justeras för att säkerställa jämförbarheten och validiteten. Statistiken justeras bland annat efter program så att ett bygg- och anläggningsprogram på en skola utvärderas i jämförelse med andra bygg- och anläggningsprogram.
  • Gymnasier som är nystartade eller av andra skäl saknar eller har för lite data går att se statistik om på Ednia, men dessa är inte med i rankningen.

Ednia är en oberoende svensk tjänst som sammanställer statistik från Skolverket, Skolinspektionen, SCB om alla gymnasier i landet.

Du kan läsa mer om rankingen på Ednias webbplats Länk till annan webbplats.