Artikeln publicerades 4 maj 2023

Dags att tacka ja till skolskjuts för ditt barn

Går ditt barn i grundskolan och är i behov av skolskjuts under läsåret 2023–2024? Senast den 2 juni behöver du som vårdnadshavare tacka ja för att vara säker på att få skolskjuts till skolstarten i augusti.

Skolskjuts

Elever som uppfyller avstånd till anvisad skola från folkbokföringsadress eller bor utmed trafikfarlig väg får ett skolskjutserbjudande och behöver inte göra någon ansökan. Du behöver dock tacka ja för att kunna vara säker på att få skolskjuts. För att kunna tacka ja behöver du logga in och uppdatera dina kontaktuppgifter i skolskjutsportalen. Länk till annan webbplats.

Elevresor

Gymnasieelever har rätt till ersättning mellan bostad och skola. Ersättningen utgår huvudsakligen i form av resor med allmänna kommunikationer eller upphandlad skolbuss. För elev boende vid väg, som inte trafikeras av linjetrafik, anordnas ej kompletterande skjuts. För elever på Kunskapskällan ordnas kompletterande skjuts. Gå till vår e-tjänst ansök om elevresa Länk till annan webbplats. för att ansöka.