Uthyrningsavgift idrottshall

Vill du hyra kommunal idrottshall i Herrljunga? Då betalar du en avgift baserad på om du hyr som förening, företag eller privatperson.

Avgift baserad på förening, företag eller privatperson

Uthyrningsavgiften baseras på om du hyr som företag, privatperson, seniorförening, ungdomsförening eller övrig förening. Taxor och avgifter gällande uthyrning av idrottshall och kommunala fritidsanläggningar beslutas av Tekniska nämnden.

Skriv tabellbeskrivning här

Idrottshall uthyrning

Ungdomsförening*

Seniorförening*

Övriga föreningar

Företag/privat person

Mindre än 600* m2

85 kr/h

100 kr/h

170 kr/h

335 kr/h

Större än 600* m2

125 kr/h

145 kr/h

250 kr/h

500 kr/h

Badmintonbana/
överbliven tid

50 kr/h

60 kr/h

75 kr/h

100 kr/h

* Seniorförening och ungdomsförening ska vara baserad i Herrljunga kommun för att räknas till respektive taxa. Senior- och ungdomsföreningar utanför Herrljunga kommun räknas till taxa för övriga föreningar.

*Under 600 m2 är: Horsbyhallen, Altorpshallen, B-hallar/spegelsal i Herrljunga sportcenter och Mörlanda sportcenter.

*Över 600 m2 är: Mörlanda sportcenter/A-hall och Herrljunga sportcenter – idrottshallen.

Avbokningsavgift

Om du behöver avboka måste du meddela detta senast sju dagar innan aktuell bokning för att inte debiteras. Om du inte gör detta kommer du att debiteras:

  • Avbokning 6-3 dagar innan aktuell bokning debiteras du halv avgift.
  • 2-0 dagar innan aktuell bokning debiteras du hel avgift.