Artikeln publicerades 11 januari 2018

Nya uthyrningsavgifter för fritidsanläggningar

2018 börjar nya avgifter gälla för uthyrning av kommunala idrottsanläggningar och för simhallen i Herrljunga. Uthyrningsavgiften kommer i stort sätt att vara oförändrad för föreningslivet i Herrljunga.

Avgift baserad på förening, företag eller privatperson

Uthyrningsavgiften baseras på om du hyr som företag, privatperson, seniorförening, ungdomsförening eller övrig förening. Taxor och avgifter gällande uthyrning av simhall och kommunala fritidsanläggningar beslutas av Tekniska nämnden.

Tydligare avgiftsmodell

Avgiftsmodellen för idrottsanläggningar Öppnas i nytt fönster. och simhallen Öppnas i nytt fönster. har blivit tydligare och visar de grupper som kommunen valt att subventionera. Ungdomsföreningar baserade i Herrljunga betalar exemplevis i snitt 25 % av den faktiska hyreskostnaden gällande idrottshallar och simhall.

-Tidigare taxereglering har inte tydligt prioriterat ungdomsverksamhet. Modellen för regleringen har varit komplicerad vilket gjort det svårt för alla berörda att förstå och praktisera modellen. I det nya förslaget görs en tydlig prioritering på de grupper som kommunen har valt att i hög grad subventionera, säger fritidschef Hanna Franzen.

Privatpersoner och företag betalar den faktiska hyreskostnaden

Vidare, betalar seniorföreningar baserade i Herrljunga i snitt 30 % av den faktiska hyreskostnaden. Övriga föreningar betalar runt 50 % av den faktiska hyreskostnaden. Företag och privatpersoner betalar den faktiska hyreskostnaden och har inget rabatterat pris. För mer information läs Tekniska nämndens protokoll från 2017.06.08. Pdf, 4.9 MB.