Knallemarknad, marknad och torghandel

För att undvika smittspridning av coronaviruset är Knallemarknaden inställd tillsvidare.

Knallemarknaden i Herrljunga ordnas den andra tisdagen i varje månad. Det finns också möjlighet att bedriva torghandel även andra dagar.

Knallemarknad i Herrljunga

Knallemarknaden ordnas andra tisdagen varje månad kl 8:00-13:00 på Storgatan och även Röda Torget vid behov.

 •  Bokning av plats sker på telefon 070-3642358.
 • Alla försäljare måste boka plats senast dagen före marknaden. Har du inte meddelat att du kommer så har du inte rätt till "din" plats!
 • Vid bokning ska följande uppges: Företagets namn, kontaktperson, telefonnummer, vilka varor man säljer, antal meter och om man behöver el.
 • Försäljarna ansvarar själva för bord och eventuell övrig utrustning.
 • Kostnad av 125 kr per 3 meters plats, elkostnad 15:- (medtag egen lång strömkabel)
 • Betalning sker kontant eller med swish på plats.
 • Personal finns på plats tidigt på marknadsdagens morgon för att hänvisa försäljarna till sina platser och för att svara på frågor.
 • Alla försäljare ska vara på plats senast kl 07:00 annars kan den plats man bokat komma att tilldelas någon annan.
 • Uppackning ska vara klar kl 08:00 då marknaden öppnar och nedpackning får inte ske före kl 13:00.

Torghandel i Herrljunga

Torghandel kan ske på Röda torget vardagar kl 8:00 - 18:00.

 • Saluplats upplåts till en kostnad.
 • Bokning av torgplats görs till Herrljunga kommuns receptionen på tel. 0513-17000