Fiske

Foto: Birgitta Saunders. Fotot visar två kastspön som står uppställda på en brygga.

I Herrljunga finns fina fiskemöjligheter i sjöar som Norra Sämsjön, Sandsken eller i ån Nossan.

Nossan

Nossan är en å som erbjuder ett spännande mete efter så kallad Vitfisk. Nossans fiskevårdområde sträcker sig från Borgstena , Mollasjön och till Hägdene. Efter Hägdene får du fråga markägare om lov för att fiska. Det går bra att fiska på kommunal mark utan att fråga.

Kräftfiske

Kräftfiske är inte tillåten på kommunens mark utmed Nossan. Kräftfiske är endast tillåtet av markägarna längs Nossan. Information om Regler för fiske efter flodkräfta och signalkräfta. Läs mer på Havs och Vattenmyndigheten hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För fiske i Nossan i anslutning till Herrljunga

Kullingsvik, Prästbron och Haraberget

Du får fiska på vänster sida i åns färdriktning med början cirka 100 meter nedanför Kullingsvik till och med Prästbron vid Harabarget. Det går också bra att fiska vid dammen på Haraberget. Från Prästbron till Järnvägsbron kan du fiska på båda sidor av ån (ta hänsyn till boende intill ån).

Bron vid Kvarnvägen till Östergården

Från Bron vid Kvarnvägen fram till Östergården är det möjligt att fiska längst åns södra sida.
Observera! privat mark cirka 100 meter före bron vid Bitternavägen. Där måste du fråga markägaren om lov att fiska, likaså på åns norra sida.

Bron vid Bitternavägen till Reningsverket

Från Bron vid Bitternavägen till strax efter reningsverket går det bra att fiska längs åns södra sida. Norra sidan är privat mark och här får du fråga markägaren om lov för att fiska.

Observera! Endast fiske med handredskap är tillåtet.

För fiske i Nossan i anslutning till Annelund

Du kan fiska på kommunens mark cirka 100 meter före dammen i Annelund och cirka 100 meter nedanför. Övrig mark fråga markägare om lov för att få fiska. Observera! Endast fiske med handredskap är tillåtet.

Fiske och fiskekort i Nossans övre vattensystem

Molla Fiskevårdsförening disponerar fisket i Nossans vattensystem från Nossekälla i Borgstena till landsvägen i Hägdene. Ett tiotal sjöar ingår i området som Axsjön, Lillasjön, Öjasjö, Våtasjö och Mollasjön. Flera av sjöarna nås från vandringslederna Hult och Fjällastigen i Mollaryd. Det finns gott om gädda, abborre samt olika vitfiskar.

Fiskekort i övre Nossans vattensystem finns att köpa hos
Jesper Sohlberg 0733 14 25 65
Bilisten i Borgstena 033 263084
Det finns olika fiskekort att köpa såsom dagkort, veckokort, månads, årskort, familjekort.
Fisket är gratis för alla under 16 år.

Norra Sämsjön fiskevårdsområde

Norra Sämsjön erbjuder fina miljöer för rekreation både på och runt sjön. Badplatser med långgrunda sandstränder finns vid Ollestad och vid Säms Bad och Camping. Vid Ollestad-udden finns en fiskeramp som underlättar fiske från stranden.

På Norra Sämsjön Fvof hemsida Norra Sämsjön Fiskevårdsområdesföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information gällande fiskekort, fiskekort, fiskeregler, båtramp samt om du vill hyra båt. 

Båtramp och hyra av båt

Mot en mindre avgift kan du sjösätta din båt vid Annelunds sportfiskefiskeklubbs båtramp vid Ollestadbadet. Mindre båtar kan hyras vid: Frendo Bensinstation, Annelundlänk till annan webbplats
Observera att det är förbud mot vattenscooter i Norra Sämsjön (Enligt gällande lag SFS 1993: 1053).

Sportfiske

Norra Sämsjön har hög fiskproduktion och är känd som bra sportfiskevatten.
De vanligaste arterna är gädda, abborre, mört, gös, brax och karp. Mer sporadiskt finns, sutare, lake, öring och siklöja. Flikiga stränder med bra vikar för mete.

Grill- och rastplatser

På sjökortet finns anvisade grillplatser med bord och bänkar vid Ollestad och på några öar. Grilla aldrig på berghällar och torra barrskogsmarker!
Respektera eldningsförbud och släck väl efter er. För allas trivsel håll platserna rena och ta med allt skräp hem. Läs mer här om Allemansrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på naturvårdsverkets sida.

Sandskens fiskevårdsområde

En fin fiskesjö med traditionellt insjöfiske, största djup är 12 meter. Vanligaste fiskarna här är gädda, aborre, gös, mört och brax.

Fiskekort för Sandsken säljs hos:

Crea Diem Bokcafé & Turistinfo 0513-600 29, CreaDiem Hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Johan Hedberg 0703-421629 och Agne Johansson 0705-330510
Priser:
Årskort 250 Skr
Dagskort 30 Skr/person, vid 15 st agneldon 50 Skr
Det går att betala med Swish, 123 296 88 57 (Sandsken Fvf) - Ange namn samt kort (se ovan)
Ungdomar upp till 18 år gratis.

Fiske i Sverige.

Övrig information.

I sjöar och vattendrag där det inte finns möjlighet att köpa fiskekort, får man kontakta och fråga den som har fiskerätten om lov att fiska.

Läs mer på Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns broschyr som heter "Fiske i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" att ladda ned på 21 olika språk. I broschyren går att läsa om fiskevatten, vanligaste fiskearterna, olika fiskemetoder mm.
Broschyr på Svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kom ihåg!

Lämna inte fiskelinor och krokar på marken, ta med dom hem eller släng dom i sopkärl om
detta finns på platsen där ni har fiskat. Vid isfiske och vid pimpling vintertid, var försiktig då du ge dig ut på Isar. Kollat upp Isens tjocklek. Ha alltid med säkerhetsutrustning såsom kastlina, isdubbar och ispik.
Vid fiske sommartid använd flytväst . Flytväst är en billig livförsäkring då man vistas i och nära vatten. Flytväst går att hyra i Herrljunga Simhall - året runt. 0513-17431.