Utmärkt förening

SKAPA EN TRYGG OCH HÄLSOFRÄMJANDE MILJÖ FÖR VÅRA BARN OCH UNGA

Foto: Bildbyrån

ATT JOBBA MED UTMÄRKT FÖRENING

Att arbeta med konceptet Utmärkt Förening i er förening, hjälper er att säkerställa kvaliteten inom er barn- och ungdomsverksamhet. I grunden handlar det om att skapa en trygg och hälsofrämjande miljö för våra barn och unga.
Som förening gör ni ett viktigt arbete då ni möter en stor del av Herrljunga kommuns barn och ungdomar i er verksamhet och utgör för många av dem en möjlighet till en meningsfull fritid.
Hos er utövar de inte bara sin hobby, de får även trygghet, social gemenskap och lär sig att respektera medmänniskor.

CERTIFIERING BLIR ETT BEVIS på att er barn- och ungdomsverksamhet håller en god kvalitet. Den får betydelse för föreningens medlemmar samt när ni rekryterar ledare och nya medlemmar.

Kriterier att uppfylla för att bli en Utmärkt förening!

• Det finns ett genomarbetat och tydligt policydokument som rör punkterna social miljö, jämställdhet och mångfald, mobbning och kränkning samt alkohol, narkotika, doping och tobak.
• Föreningens policydokument och värdegrund är kända av ledare, aktiva och föräldrar.
• Det finns en handlingsplan för hur ni aktivt arbetar med och implementerar värdegrunden i hela föreningen (ledare, tränare, medlemmar, lag/grupper, aktiva).

Följande frågor bör arbetas igenom inom de tre områdena

1. Trygg föreningsmiljö
2. Jämställdhet och inkludering
3. Alkohol och drogpolicy

Stöd och support i arbetet

Under arbetets gång kan du med fördel ta hjälp av RF-SISU Västra Götaland.
För att smidigt kunna arbeta med olika områden så finns nedan länkar till användbara webbsidor. Här ni hittar verktyg för att kunna arbeta vidare med konceptet Utmärkt förening.
Det kommer att erbjudas gemensamma utbildningstillfällen vår och höst med start våren 2022 för de föreningar som anmäler sitt deltagande.

Användbara länkar för ert arbete med Utmärkt förening:

Folkbildning: Idrottens folkbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Jämställdhet: In or outside the box - RF-SISU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Inkluderande idrott: Utbildning - Sisu Idrottsböcker - Inkluderande Idrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I länken till jämställdhetslänken och Inkluderande idrott behöver man skapa ett konto för att kunna komma åt materialet. Att skapa ett konto är helt gratis.

Är er förening ansluten till ett annat studieförbund än SISU kontakta dem för att höra om de har liknande utbildningar i ämnen såsom Trygg föreningsmiljö, Jämställdhet & inkludering samt Alkohol och drogpolicy.
Om de inte har det så går det bra att använda sig av stöd av SISUs arbetsmaterial och anpassa det till er verksamhet.

Hur blir föreningen certifierad


När er förening är färdig med arbetet presenterar ni era policydokument för Herrljunga kommun och RF-SISU (gäller idrottsföreningar). Vi kommer då gemensamt gå igenom kriterierna för att bli en certifierad utmärkt förening. Om kriterierna uppfylls blir föreningen certifierad som Utmärkt förening.
Föreningen får ett certifieringsintyg och kvalitetsmärkningen kommer även att synas på Herrljunga Kommuns hemsida.

När certifieringen är färdig får föreningen ett engångsbelopp på 5.000 kronor.
Föreningen kan få ytterligare 2.500 kronor per år i tre år om föreningen påvisar att man arbetar aktivt med dessa områden.
Utbetalning av medel görs av Herrljunga kommun till föreningens bankgiro.

Hur går ni vidare

Kontakta RF SISU- idrottsutbildarna och idrottskonsulenten för Herrljunga:
Oskar Jogefors
E-post: oskar.jogefors@rfsisu.se
Tfn: 0702 36 25 35

Obs! Från den 21/12 2022 tom 31/5 2023 ersätter Affe Hedlund, Oskar Jogefors som då är föräldraledig.

Affe hedlund
Tfn: 0708-74 74 88
E-post: Alfred.hedlund@rfsisu.se

Utmärkt förening är ett samarbete mellan Herrljunga kommun, Vårgårda kommun och RF-SISU Västra Götaland.

Ladda ned informationsbroschyr där du kan läsa mer om konceptet Utmärkt Förening,pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.