Föreningsregistret

Föreningsregistret i Herrljunga kommun, här hittar du information om vilka föreningar som finns i kommunen. Här hittar du också information om den nya föreningskatalogen.

Alla föreningar har möjlighet att lägga upp sig i Föreningsregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningar som på något sätt får stöd av kommunen ska ligga med i registret och där vara sökbara.

Länk till Föreningsregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Obs! länk öppnas i nytt fönster.

Uppdatera dina uppgifter

I föreningsregistret kan man enkelt uppdatera sina uppgifter och uppdatera adresser för föreningens kontaktperson, webbkontakt, ordförande, sekreterare, kassör och droginformatörsansvarig.

Varje förening kan också efter kontakt med kommunen få en egen inloggning till sin förenings sida och uppdatera informationen själva.

Ny föreningskatalogen ersätter nuvarande föreningsregister från och med 1 februari 2021

Från och med 1 februari 2021 kommer ett ny föreningskatalog att ersätta nuvarande föreningsregister. Länk till nya föreningkatalogen: http://event.webbiljett.se/herrljunga/länk till annan webbplats
De två registren kommer finnas parallellt tills det gamla registret läggs ned.

Under november/december 2020 och januari 2021 kommer föreningar att kontaktas succesivt för inlogg och få info om hur de uppdaterar föreningsuppgifter i den nya föreningskatalogen.

Det finns en film som beskriver hur man lägger in uppgifter i det nya systemet.
Här är länk till filmen, Informationsfilm Actorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, se den gärna före ni börjar lägga in era uppgifter.
För att kunna lägga in uppgifter i systemet så måste du ha en kontakt med handläggare av registret, för hjälp med inloggningsuppgifter. Handläggaren hjälper er med upplägg av föreningen och uppgifter för dig som kontaktperson. Efter detta kan du logga in med bank-id, mot den förening som du är kopplad mot och påbörja uppdateringar av personer såsom kassör, ordförande, kontaktperson, drogansvarig, bidragsansvarig mfl.

Utbildningar i hur söka stöd Aktivitetsstöd och Drift- och lokalstöd

Aktivitetstöd

Under våren 2021 kommer föreningar som vill söka Aktivitetsstöd erbjudas en utbildning. Ansökningar för ansökningsperioden 1/7-31/12 2020 med sista ansökningsdag den 25/2 2021 görs via blankett som finns att hitta i fliken Föreningsbidrag steg 2 - Aktivitetsstöd
Aktivitetsstöd för ansökningsperiod 1/1-30/6 2021, med senaste ansökningsdag den 25/8 2021 kommer att göras via nya föreningsregistret.

Drift- och lokalstöd

Från 2022 kommer Drift-och lokalstöd att sökas i det nya systemet. För de föreningar som vill söka drift- och lokalstöd kommer utbildning erbjudas under hösten 2021.
Under 2021 kommer Drift- och lokalstödsansökningar att kunna sökas som tidigare, mer info om hur du söker stöd, samt länk till blankett hittar du här: Föreningsbidrag - steg 2öppnas i nytt fönster

Har du frågor, hör gärna av dig till föreningsutvecklaren eller Herrljunga sportcenter.

Kontakt: Föreningasutvecklare 0513-17031
Kontakt: Herrljunga sportcenter 0513-17431