Stöd till kulturarrangemang och projekt

Det här stödet kan sökas löpande, året runt. Stödet kan sökas av ideell förening eller företag men endast för arrangemang utan vinstdrivande syfte.

Checklista stöd till kulturarrangemang och projekt

För att kunna söka stöd för ditt kulturarrangemang eller projekt behöver det uppfylla vissa kriterier. Läs igenom listan för att kontrollera att ditt projekt uppfyller dem.

  • Arrangemanget/projektet ska vara öppet för alla och i huvudsak genomföras i Herrljunga kommun.
  • Arrangemanget/projektet riktar sig till allmänheten.
  • Insatser i arrangemanget/projektet syftar till att bredda befintliga arrangemangs målgrupp i enlighet med fokusområden och prioriterade målgrupper i det fritids-, kultur- och turismpolitiska programmet.

Övrig information

Stödet kan endast sökas en gång för samma syfte, arrangemang eller projekt. Stödet ges helt eller delvis som förlustgaranti. Stödet förutsätter kompletterande ekonomisk insats. Exempelvis stöd från annan icke-kommunal aktör, biljettintäkter eller liknande.

Bildningsnämnden hanterar stöd till kulturarrangemang och kulturprojekt.
Kontakta Bibliotekschefen Öppnas i nytt fönster. för mer information.