Stöd till kulturarrangemang- och projekt

Det här stödet kan sökas löpande, året runt. Stödet kan sökas av ideell förening eller företag men endast för arrangemang utan vinstdrivande syfte.

Checklista stöd till kulturarrangemang- och projekt

För att kunna söka stöd för ditt kulturarrangemang eller projekt behöver det uppfylla vissa kriterier. Läs igenom listan för att kontrollera att ditt projekt uppfyller dem.

  • Arrangemanget/projektet ska vara öppet för alla och i huvudsak genomföras i Herrljunga kommun.
  • Arrangemanget/projektet riktar sig till allmänheten.
  • Insatser i arrangemanget/projektet syftar till att bredda befintliga arrangemangs målgrupp i enlighet med fokusområden och prioriterade målgrupper i det fritids-, kultur- och turismpolitiska programmet.

Övrig information

Stödet kan endast sökas en gång för samma syfte- arrangemang eller projekt. Stödet ges helt eller delvis som förlustgaranti. Stödet förutsätter kompletterande ekonomisk insats. Exempelvis stöd från annan icke-kommunal aktör, biljettintäkter eller liknande.

Bildningsnämnden hanterar stöd till kulturarrangemang och kulturprojekt.
Kontakta Bibliotekschefenöppnas i nytt fönster för mer information.

Ansökningsblankett Kulturarrangemang eller kulturprojekt

Ansökningsblankett Kulturarrangemang eller kulturprojektPDF