Artikeln publicerades 19 februari 2019

Socialförvaltningen behöver spara 3,1 miljoner för 2019

Enligt en prognos som gjordes i början av januari så kommer socialförvaltningen för 2019 att få ett underskott på cirka 3,1 miljoner kronor.

– Vi har nu tagit fram ett antal åtgärder för att på ett tidigt stadium komma till rätta med detta, säger Magnus Stenmark, socialchef. Det är vår plikt att göra så när vi får en prognos som visar på underskott.

Underskottet beror framför allt på ökade kostnader för placeringar av främst barn och unga, samt ökade utbetalningar av försörjningsstöd. Det handlar totalt om en ökning i jämförelse med budget på cirka 2,7 miljoner kronor. Resterande ökning gäller kostnader inom färdtjänsten.

De åtgärder som föreslås är följande:

  • Två tjänster inom enheten Myndighet tas bort.
  • Alla utbildningsinsatser inom förvaltningen för 2019 stoppas.
  • Korttidsboendet på Gäsenegården läggs ner och korttidsverksamheten flyttas till övriga särskilda boenden.
  • Subventionerna för kost på särskilda boenden tas bort helt, vilket innebär att matkostnaden kommer att öka från 4 900 kronor i månaden till 5 800 kronor i månaden.

– Om dessa förslag genomförs så skulle det innebära en besparing som gör att vi klarar budget för 2019, säger Magnus Stenmark.

Socialförvaltningen omsätter cirka 200 miljoner för 2019. Besparingsförslaget kommer att behandlas av socialnämnden på sitt sammanträde den 26 februari.

Herrljunga kommun informerar