Artikeln publicerades 3 december 2018

Höjd måltidsavgift

Herrljunga kommun informerar

Måltidsavgiften för boende på korttid och särskilt boende höjs med 870 kronor per månad från 1 januari 2019. Socialnämnden har sedan tidigare beslutat att socialförvaltningen ska verka för att minska subventionering av matavgiften för enskilda.

Varför kommer måltidsavgiften att höjas?

Socialnämnden och Kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 att anta revidering av riktlinjer för taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde. Det här innebär bland annat att subventioneringen av matavgiften kommer att minska från 28 procent (2018) till 15 procent (2019).

Hur mycket kommer jag, som betalar måltidsavgift idag, få betala 2019?

Matkostnaden per månad är idag 4110 kronor och kommer 2019 att bli 4980 kronor per månad, en ökning med 870 kronor.

Övriga avgifter justeras enligt prisbasbeloppet.