Artikeln publicerades 16 maj 2018

Alla som betalar avgift inom socialtjänsten måste ansöka om bostadstillägg för pensionärer

Herrljunga kommun informerar

Alla som betalar avgift inom socialtjänsten såsom hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende i Herrljunga kommun måste ansöka om bostadstillägg för pensionärer.

– Det är Pensionsmyndigheten som betalar ur det här bostadstillägget, berättar Linnea Holm, stabschef på socialförvaltningen. Om man inte ansöker om bostadstillägg, kommer vi inte att ta hänsyn till vad personen brukar betala i hyra när vi beräknar våra avgifter.

Beslut saknas för 250 personer

De allra flesta har redan ett beslut om bostadstillägg för pensionärer som har beviljats, men för cirka 250 personer i kommunen saknas detta beslut. Av dessa betalar redan 180 personer redan maxbeloppet och kommer inte att beröras.

– För Herrljunga kommun betyder detta minskade kostnader, eftersom bostadstillägget är ett statligt stöd, säger Linnea Holm. För den enskilda kan det också betyda att man får mer pengar i sin egen kassa, även om avgiften till kommunen kommer att höjas.

Personligt informationsbrev skickas till de berörda

Att det ska vara så här framgår av de riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter som antogs 2016.

– Vi kommer att skicka ut ett personligt informationsbrev till de personer som i dag saknar beslut från Pensionsmyndigheten, säger Linnea Holm. Vi kommer också att skicka ut den blankett som man behöver fylla i, samt var mera information om bostadstillägg för pensionärer finns att läsa.

Information om bostadstillägg för pensionärer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor ta kontakt med Linnea Holm, stabschef på socialförvaltningen, på tfn: 0513/ 17 000.