Artikeln publicerades 5 januari 2018

Ann Johansson är ny socionom på Familjecentralen

Ann Johansson, ny socionom på Familjecentralen i Herrljunga sedan november, vad innebär ditt jobb?

– Jag står för den psykosociala kompetensen här på Familjecentralen, berättar Ann. Det innebär att jag jobbar både förebyggande och främjande ur det sociala perspektivet. Målgruppen är barn mellan noll till sex år och deras föräldrar. Jag ska även samverka med övriga yrkesgrupper på Familjecentralen samt vara konsulterande i sociala frågor.

– Jag jobbar 50 procent på Familjecentralen och finns på plats tisdagar, onsdagar och varannan torsdag. Jag har även 25 procent på socialkontoret där jag jobbar med familjehemsplacerade barn. Till att börja med kommer jag att vara med mycket på öppna förskolan och visa att jag finns.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

– Jag är 52 år och nyinflyttad till Herrljunga från Varberg där jag bott i 22 år. Anledningen till flytten är kärleken, jag har blivit sambo med min särbo.

– Yrkesmässigt har jag lång erfarenhet av arbete som socionom både i Varbergs och Halmstads kommun.

Verksamheten på Familjecentralen har pågått sedan 2003, vad tror du att den har betytt för familjer och barn i Herrljunga?

– Det har varit en viktig mötesplats, som erbjudit både gemenskap och stöd. För många småbarnsföräldrar så kan det vara ett positivt ställe att pusta ut på. Det har också varit en plats att utveckla sitt sociala nätverk och få mer kunskap.

Vad är det allra viktigaste i ditt jobb nu?

– Att få kontakter med de som kommer hit. Har man inte ett nätverk, så kan man inte uträtta så mycket. Målet är naturligtvis att ge föräldrarna stöd så att barnen ska få bra uppväxtvillkor och en god utveckling.

Hur ser du på i framtiden?

– Ljust, jag har ett år framför mig där det är mycket som ska byggas upp. Socionomrollen har legat nere under några år och ska byggas upp igen. För mig blir det ett spännande år av igångsättning.