Artikeln publicerades 28 november 2017

Socialförvaltningens nya organisation underlättar för medborgarna

Från och med den 13 november så har Herrljunga kommuns socialförvaltning en ny organisation.

– Den stora förändringen är att vi samlar all myndighetsutövning i en enhet, säger Magnus Stenmark, socialchef. För medborgaren blir det alltså en väg in, och man ska inte längre riskera att hamna mellan stolarna.

Socialförvaltningen organiseras nu i följande verksamhetsområden: Myndighet, Vård och omsorg, Socialt stöd, och en stab.

– Vi har flyttat en del ansvarsområden från ”Socialt stöd” till det som tidigare kallades ”Bistånd”, och som nu alltså heter ”Myndighet”, säger Jennie Turunen, som blir ny chef för Socialt stöd.

– Detta ska underlätta för den enskilde, säger Christina Mattelin, ny chef för Myndighet. Det ska bli rätt person som handlägger ärendet redan från början. Det här kommer att stärka oss och det blir även mera rättssäkerhet.

Socialchef Magnus Stenmark är nöjd med förändringen.

– Vi går från något som varit bra till något som blir ännu bättre, säger han. Jag är glad att ha kunnat internrekrytera två extremt kompetenta personer på de här jobben. Det är ett viktigt signalvärde att rekrytera internt för att kunna behålla kompetent personal, vilket är en utmaning för oss.