Artikeln publicerades 22 maj 2018

Heldag för ledning och beslutsfattare i Sjuhärad om hållbart arbetsliv och chefskap

Deltagare 

Den 18 maj träffades ledning och beslutsfattare i Sjuhärad på Herrljunga hotell och konferens. Dagen anordnades av Sjuhärads samordningsförbund som en del av kompetensutvecklingsprojektet Positiv Rörelse.

Föreläsning och workshop med Annika Härenstam, professor emerita

Annika Härenstam, professor emerita på Stockholms universitet och tidigare professor i arbetsvetenskap på Göteborgs universitet, föreläste under dagen om chefskap, organisering samt arbetsmiljö och hur det hänger ihop med jämställdhet och hälsa.

- Jag kommer nog förvåna en del idag när jag säger att jag inte ska prata om chefer, utan fokus idag kommer att ligga på organisationen och hur man bygger upp en organisation som helhet för att främja ledarskapet, säger Annika Härenstam.

Annika Härenstam även delaktig i det tvärvetenskapliga projektet Chefios, som bland annat byggt upp verktyget Chefoskopet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Chefoskopet är ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Herrljunga kommuns förebyggande arbete - Projekt sänkt sjukfrånvaro

Herrljunga kommun, som en del av Sjuhärads samordningsförbund, deltog i utbildningsdagen. Personalchef i Herrljunga och Vårgårda kommun, Marie Granberg Klasson, tyckte dagen var givande och gav deltagarna god inblick i forskningen kring hållbart arbetsliv och att se det bredare perspektivet gällande ledarskap.

Hur arbetar Herrljunga kommun med hållbart arbetsliv och chefskap?

- Vi har startat Projekt sänkt sjukfrånvaro som pågår 2017-2019 och som hittills varit inriktat på individ- och gruppnivå. Med det nya perspektiv som presenterades idag skulle deltagande i ett gemensamt utvecklingsarbete, inom ramen för Positiv Rörelse, ge projektet möjlighet till att även inkludera de strukturella förhållandena som påverkar hälsan i organisationen, säger Marie Granberg Klasson.