Artikeln publicerades 16 maj 2018

Herrljunga har förbättrat sitt lokala företagsklimat

Svenskt Näringsliv resultat av den årliga enkätundersökning där företagare i hela Sverige får ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner har nu presenterats.

I år ses ett förbättrat resultat i majoriteten av kommunerna i Västra Götaland. För Herrljunga visar 2018-års mätning på en positiv utveckling av företagsklimatet.

– Det är glädjande att Herrljunga har förbättrat sitt lokala företagsklimat, vilket också företagarna uppskattar. Herrljunga har lyft upp näringslivsfrågorna på agendan och det har gett resultat. Nu är det viktigt att fortsätta på den inslagna vägen. Näringslivsfrågorna är viktiga för Herrljungas fortsatta utveckling, menar Christina Riksén, Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Sammanfattande omdömet stiger

Det "sammanfattande omdömet" som företagen ger företagsklimatet i kommunen stiger från 3,9 till 4,0 på en 6-gradig skala. Herrljunga hamnar därmed på andra plats i Sjuhärad efter Vårgårda, som fått 4,5. I årets undersökning kan man se ett förbättrat resultat vad gäller flertalet enkätfrågor. Högst ökning ser man på frågan om "kommunpolitikernas attityder" (+0,3). Lägst betyg sätter företagen på frågan om "tillgång till medarbetare med relevant kompetens" (3,0).

På frågan om hur företagsklimatet utvecklats under de senaste fem åren svarar 39 procent att det blivit bättre, 40 procent oförändrat och 10 procent att det blivit sämre.

– Jag hoppas att kommunen ser resultatet som en motivation att öka takten i arbetet ytterligare, för nöjdare företagare i kommunen och ett bättre lokalt företagsklimat, konstaterar Christina Riksén.

Fortsätter utvecklingsarbetet

Från Herrljunga kommuns sida är man naturligtvis nöjda med resultatet.

– Vi är glada över att vi nu har fått ett bättre resultat än förra året, och fortsätter vårt arbete med att vara ett stöd för näringslivets utveckling, säger Carl-Olov Holmström, näringslivschef i Herrljunga.

Enkätresultaten från den årliga undersökningen utgör två tredjedelar av den kommunranking som presenteras varje år. Vilken placering Herrljunga hamnar på 2018 presenteras den 2 oktober.

Mer information och det fullständiga resultatet för Herrljunga finns på Svenskt Näringslivs hemsida om företagsklimatet i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näringslivskontoret Fokus Herrljunga

Fokus Herrljunga, med lokaler på Torget, stödjer näringslivsutvecklingen i Herrljunga.