Artikeln publicerades 24 januari 2018

Köldmedierapportering enligt ny EU-förordning

Herrljunga kommun informerar

Sista datum att lämna in köldmedierapporter är 31 mars 2018. Alla köldmediekontroller som utförts under kalenderår 2017 ska redovisas i en köldmedierapport till Herrljunga kommuns miljöenhet. Du är skyldig att lämna in köldmedierapport om din verksamhet har en total installerad mängd köldmedia på 14 ton CO2-ekvivalenter eller mer.

Rapportens innehåll

Det har kommit en ny svensk förordning (SFS 2016:1128) mer anpassad efter den nya EU-förordningen denna trädde ikraft 2017-01-01. Nytt för 2018 är att rapportering till miljöenheten ska ske enligt den nya EU-förordningen som baseras på koldioxidekvivalenter och gränsen för rapportskyldighet är 14 ton CO2-ekvivalenter.

Rapporten ska innehålla följander uppgifter:

  • Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
  • Fastighetsbeteckning
  • Kontaktuppgifter och faktureringsadress
  • Namn och certifikat på teknisk personal
  • Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp per aggregat
  • Certifierad kylentreprenör
  • Mängd och typ av köldmedier som har installerats
  • Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
  • Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning

Det är alltid operatörens/verksamhetsutövarens ansvar att korrekt ifylld rapport skickas in till miljöenheten. Felaktigt ifyllda rapporter kan komma att skickas tillbaka för komplettering.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring köldmedierapportering kontakta miljöinspektör Michaela Håkansson på 0513-171 23 eller michaela.hakansson@admin.herrljunga.se