Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Om kommunfullmäktige kan liknas vid riksdagen så motsvarar kommunstyrelsen regeringen.

Politiker i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ordförande, 1:e vice ordförande och oppositionsråd är:

Alla politiker i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.

Öppna sammanträden 2 gånger per år

Kommunstyrelsen har två öppna sammanträden per år. En gång på våren och en gång på hösten.

Sammanträdestider 2022

Kommunstyrelsen sammanträder kl 08.30 på måndagar. Se sammanträdestider för 2022 nedan.

24 januari
21 februari
21 mars
25 april
30 maj

29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
19 december

Kallelser 2021-2022

Kallelser 2019-2020

Kallelser 2017-2018

Protokoll 2021-2022

Protokoll 2019-2020


Om kommunstyrelsen

Under kommunfullmäktige finns en nämnd som kallas kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder och samordnar de andra nämndernas verksamheter och ansvarar för kommunens utveckling samt har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi.

I kommunstyrelsen bereds alla ärenden som ska gå vidare till fullmäktige. Kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut. Till sin hjälp har kommunstyrelsen förvaltningsledningsgruppen och personalen inom kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden i Herrljunga kommun är:

  • Politisk ledning
  • Kommunledning
  • Administration
  • Kommunikation
  • Folkhälsa
  • Besöksnäring
  • Samhällsplanering
  • Kris- och säkerhetsverksamhet