Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Om kommunfullmäktige kan liknas vid riksdagen så motsvarar kommunstyrelsen regeringen.

Politiker i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ordförande, 1:e vice ordförande och oppositionsråd är:

Politiker i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.

Öppna sammanträden 2 gånger per år

Kommunstyrelsen har två öppna sammanträden per år. En gång på våren och en gång på hösten.

Sammanträdestider 2024

Kommunstyrelsen sammanträder kl 08.30 på torsdagar. Se sammanträdestider för 2024 nedan.

1 februari
7 mars
4 april
2 maj
30 maj

22 augusti
12 september
10 oktober
7 november
28 november

Kallelser 2023- 2024

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2023-01-23 kallelse kommunstyrelsen.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2023-02-13 10.12
2023-01-23 kallelse kommunstyrelsen bilaga ärende 7.pdf Pdf, 371.6 kB. 371.6 kB 2023-01-18 16.25
2023-01-23 kallelse kommunstyrelsen extra ärende.pdf Pdf, 135.9 kB. 135.9 kB 2023-01-18 16.25
2023-01-23 kallelse kommunstyrelsen extra meddelanden.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2023-01-18 16.25
2023-02-20 kallelse kommunstyrelsen.pdf Pdf, 14.5 MB. 14.5 MB 2023-02-13 15.02
2023-03-20 kallelse kommunstyrelsen.pdf Pdf, 18.6 MB. 18.6 MB 2023-03-13 13.39
2023-03-20 kallelse kommunstyrelsen komplettering ärende 28.pdf Pdf, 745.9 kB. 745.9 kB 2023-03-15 09.07
2023-04-24 kallelse kommunstyrelsen.pdf Pdf, 34.6 MB. 34.6 MB 2023-04-17 10.42
2023-04-24 kallelse kommunstyrelsen komplettering ärende 20.pdf Pdf, 25.7 MB. 25.7 MB 2023-04-17 13.34
2023-04-24 kallelse kommunstyrelsen, extra ärende 1.pdf Pdf, 734.6 kB. 734.6 kB 2023-04-19 11.51
2023-06-07 kallelse kommunstyrelsen.pdf Pdf, 78.3 MB. 78.3 MB 2023-05-30 11.37
2023-06-07 extra ärende 134.6 kB 2023-06-01 16.00
2023-06-28 kallelse kommunstyrelsen, extra sammanträde.pdf Pdf, 264.3 kB. 264.3 kB 2023-06-21 09.40
2023-08-18 kallelse kommunstyrelsen , extra sammanträde.pdf Pdf, 835.4 kB. 835.4 kB 2023-08-16 14.50
2023-08-28 kallelse kommunstyrelsen - ärende 11 reviderat.pdf Pdf, 27.9 MB. 27.9 MB 2023-08-24 14.07
2023-08-28 extra ärende.pdf Pdf, 169.6 kB. 169.6 kB 2023-08-24 14.32
2023-09-18 kallelse kommunstyrelsen.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-09-11 16.40
2023-09-18 kallelse kommunstyrelsen ärende 6.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-09-15 13.22
2023-09-18 kallelse kommunstyrelsen ärende 7.pdf Pdf, 167.1 kB. 167.1 kB 2023-09-15 13.27
2023-10-16 kallelse kommunstyrelsen.pdf Pdf, 8.7 MB. 8.7 MB 2023-10-09 14.05
2023-11-13 kallelse kommunstyrelsen.pdf Pdf, 21.4 MB. 21.4 MB 2023-11-09 14.38
2023-12-11 kallelse kommunstyrelsen.pdf Pdf, 27.8 MB. 27.8 MB 2023-12-05 10.09
2023-12-11 kallelse kommunstyrelsen extra ärende.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-12-08 12.57
2024-02-01 kallelse till kommunstyrelsen.pdf Pdf, 10.4 MB. 10.4 MB 2024-01-31 15.06
2024-03-07 kallelse till kommunstyrelsen.pdf Pdf, 11.7 MB. 11.7 MB 2024-02-29 15.22

Kallelser 2021-2022

Kallelser 2019-2020

Kallelser 2017-2018

Protokoll 2021-2022

Protokoll 2019-2020


Om kommunstyrelsen

Under kommunfullmäktige finns en nämnd som kallas kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder och samordnar de andra nämndernas verksamheter och ansvarar för kommunens utveckling samt har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi.

I kommunstyrelsen bereds alla ärenden som ska gå vidare till fullmäktige. Kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut. Till sin hjälp har kommunstyrelsen förvaltningsledningsgruppen och personalen inom kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden i Herrljunga kommun är:

  • Politisk ledning
  • Kommunledning
  • Administration
  • Kommunikation
  • Folkhälsa
  • Besöksnäring
  • Samhällsplanering
  • Kris- och säkerhetsverksamhet