Artikeln publicerades 24 maj 2022

2022-05-24

Med anledning av kriget i Ukraina

Vi är många som berörs av det som just nu pågår i Ukraina. Det förändrade säkerhetsläget i Europa skapar oro och frågor – både hos vuxna och barn.

Herrljunga kommun har upprättat en samordningsgrupp med uppgift att följa utvecklingen av kriget i Ukraina och hur det kan påverka vår kommun. Kommunen följer utvecklingen och deltar i samtal med olika myndigheter – liksom övriga kommuner i Sverige.

Herrljunga har sedan tidigare ett samarbete med Kamianets-Podilsky i Ukraina, och kommunalråd Gunnar Andersson har varit i kontakt med dem via officiella kanaler för att visa Herrljungas support och stöd.

Samlad information och länkar

Vi får en hel del telefonsamtal och mejl till oss på kommunen. Givetvis gör vi allt vi kan för att svara. Vi har också samlat ihop länkar till information som kan vara bra att känna till. Och som förhoppningsvis ger svar på några av de frågor som många av oss har.

Skänka saker

Skänka saker till Ukraina (kläder, leksaker, etc.)

Många vill hjälpa till och skänka saker. Hjälporganisationer på plats vid gränsen till Ukraina vittnar om att mycket saker kommit, ibland för mycket och fel saker. Ett bra alternativ är att skänka till lokala hjälporganisationer som finns och som har en vana av att organisera detta.

Kommunen har ingen möjlighet att ta emot och distribuera saker.

Finns det någon insamling för flyktningar och var lämnar jag det? (kläder, leksaker, etc.)
Just nu behöver vi inget. Vi kommer att gå ut med det på denna sida när vi behöver något om Migrationsverket vill använda Gäsenegården. Detta har vi inget besked om ännu.

Engagera dig
Att engagera sig i en frivilligorganisation lokalt eller nationellt är alltid ett bra sätt finna vägar att hjälpa till. Exempel: Svenska kyrkan, Röda korset, Rädda barnen

Boende till Ukrainska flyktningar

Behöver kommunen boenden och hur anmäler man sitt intresse?

Idag har Herrljunga kommun inga flyktingar från Ukraina och vi har just nu inget behov av att hyra bostäder av privatpersoner eller företag. De asylsökande erbjuds boende via Migrationsverket och de måste ha upphandlade boenden så då är privatpersoners alternativ inte aktuellt just nu, men det kan komma att förändra sig. Om det blir en förändring så kommer vi i så fall hjälpa Migrationsverket att eftersöka privata boenden, men det är inte aktuellt idag.

Om det blir aktuellt med boende via företag eller privatpersoner så kommer vi gå ut med en allmän vädjan på vår hemsida och hur du i så fall går till väga för att rapportera in ditt boende.

Skyddsrum

Om skyddsrummen behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummen kunna ställas i ordning inom två dygn. Ansvaret för skyddsrummet ligger på fastighetsägaren till den byggnad där rummet finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för besiktningen av dem. En karta över alla skyddsrum i Herrljunga finns hos MSB.

Skyddsrumskarta hos MSB Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om skyddsrum Länk till annan webbplats.

Hemberedskap

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället behöver du själv ha en hemberedskap och kunna ordna med vatten, mat och värme. På vår webb, hos Energimyndigheten och hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får du tips för din egen krisberedskap.

Filmer från Herrljunga kommuns krisberedskapsvecka

Se filmer från Gunnar och Marketta som får besök av Herrljunga kommuns säkerhetschef Anette Falk som ser över deras hemberedskap. Filmerna ger tips på vad man ska tänka på vid en kris gällande hemberedskap.

Här får du information

Krisstöd

Om det inträffar en kris som påverkar vårt område på något sätt kan du alltid hitta information eller hänvisning om information på kommunens webbplats. På kommunens Facebook-sida gör vi uppdateringar som du kan få i ditt nyhetsflöde. Vid större kris startar kommunens krisledning för att samordna arbetet och få fram aktuell information till alla som behöver den.

Krisstöd vid allvarlig händelse

Var källkritisk

Tänk gärna några varv extra kring det du hör, ser och läser. På Krisinformation.se finns några råd att följa för att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

Källkritik hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Oro och rädsla

Det är normalt att bli orolig när vi möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. På Krisinformation.se finns information och råd om hur du hanterar din egen oro och till dig som möter oroliga barn.

Stöd vid oro hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats.