Artikeln publicerades 27 april 2022

Inställt sammanträde för tekniska nämnden den 5 maj

Efter presidieberedning beslutade ordförande att ställa in maj-sammanträde för tekniska nämnden på grund av för få ärenden.

Det finns inga akuta ärenden som nämnden behöver behandla i dagsläget. Nästa nämndsammanträde är den 9 juni, klockan 13.00.

Ordförandeklubba i brun färg