23 januari 2023 till 11 december 2023 kl. 08.30-08.30

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2023

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Om kommunfullmäktige kan liknas vid riksdagen så motsvarar kommunstyrelsen regeringen.

Under år 2023 sammanträder kommunstyrelsen följande dagar:

  • 23 januari
  • 20 februari
  • 20 mars
  • 24 april
  • 5 juni
  • 28 augusti
  • 18 september
  • 16 oktober
  • 13 november
  • 11 december

Mer information om kommunstyrelsen i Herrljunga kommun.