1 januari 2021 till 1 januari 2022 kl. 00.00-00.00

Överförmyndarens mottagningstider

Herrljunga kommun ingår i Överförmyndare i Samverkan i Skövde.

Besök bokas via telefon.

Telefontid: tisdagar kl. 09.00-11.00 och torsdagar kl. 13.00-15.00

Telefon: 0500-49 88 60

E-post: ois@skovde.se

Enligt 8 § förmyndareskapsförordningen ska överförmyndaren anslå sina mottagningstider på kommunens anslagstavla.