Artikeln publicerades 8 mars 2022

Enkät till resenärer kickade igång tågkampanj

Västra stambanegruppen

Tidigt på morgonen den 7 mars inleddes ett arbete där Västra stambanegruppen delade ut resenärsenkäter till pendlare på Herrljunga station. Detta för att få förståelse för pendlarnas perspektiv och sprida information om Västra stambanan.

Arbetet utfördes av studenter rekryterade via Academic Work, och från kommunen fanns även kommundirektör Ior Berglund, oppositionsråd Mats Palm, och kommunstyrelsens ordförande Gunnar Andersson på plats tillsammans med Carl-Olov Holmström från Fokus, för att dela ut shots, energibars och enkäter. Satsningen fortsätter längs hela stambanan och studenterna finns på plats i Herrljunga hela veckan. Enkätundersökningen genomförs även i Skövde, Alingsås och Göteborg.

Västra stambanegruppen utgörs av 15 engagerade kommuner med stationsorter längs Västra stambanan, vilka samarbetar för att Västra stambanan ska få hög kapacitet och robusthet. Den enskilt viktigaste åtgärden är att bygga två extra spår mellan Göteborg och Alingsås, vilket skulle öka kapaciteten och kapa restiden för alla trafikslag. Ett utökat dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås skulle möjliggöra kraftig utökning av tågtrafiken, minska restiden Stockholm – Göteborg till 2 timmar och 30 minuter och skapa ett mer robust järnvägssystem med förbättrad punktlighet. Utöver de rent kapacitetsmässiga effekterna skulle en satsning på Västra stambanan skapa stora nyttor för bostadsbyggande, hållbart resande och integrerade arbetsmarknadsregioner.

Västra Stambanegruppen arbetar nära Västra Götalandsregionen, Region Örebro län, Region Sörmland, Trafikverket, Göteborgs hamn, Försvarsmakten, näringslivet och andra aktörer som har intresse av att huvudstråket mellan Sveriges största arbetsmarknadsregioner Stockholm/Mälardalen och Västra Götaland får goda förutsättningar att utvecklas.

Här kan du läsa mer: https://vastrastambanan.se/ Länk till annan webbplats.