Artikeln publicerades 31 maj 2021

Information om mopeder och A-traktorer

Denna information kommer till dig som är vårdnadshavare till en tonåring som har eller kommer fylla 15 år och därmed får lov att ta körkort för moped, A-traktor och fyrhjuling. Herrljunga kommun, NTF och Polisen vill påminna dig som vårdnadshavare om vilka regler som gäller för detta.

Bild på en grön äldre volvo. 

Exempelbild från Jim Basio av Unsplash

Mopeder och A-traktorer är jättebra transportmedel för ungdomar som vill ta sig fram lätt och enkelt i vår kommun. De kan bli en avlastning för dig som vårdnadshavare, en frihet för tonåringen och är dessutom en utmärkt hobby att umgås kring som bidrar till mycket glädje för många unga.

Ibland följs inte alltid de regler och lagar som finns. Som förälder är det viktigt att veta att det är du som har det yttersta ansvaret för att ditt barn kör säkert och lagligt. Om ditt barn åker fast på en trimmad moped/A-traktor eller kör berusad kan detta leda till att ditt barn inte får körkortstillstånd när det blir dags att börja övningsköra för MC eller bil. Vid trimning gäller inte heller försäkringen eller mopedens garanti. En trimmad moped blir i princip som en oregistrerad motorcykel. Detta kan ge ekonomiska konsekvenser. En trimmad moped eller felaktigt körd A-traktor/fyrhjuling kan också leda till allvarliga kroppsliga skador. En vårdnadshavare eller annan vuxen som tillåter barn att köra ett fordon en inte har behörighet för, kan dömas för tillåtande av olovlig körning. Straffet för den vuxne är dagsböter.

Fyrhjulingar

Det finns många olika typer av fyrhjulingar. Fyrhjuling registrerad som moped klass I får köras endast av den som har körkort, traktorkort eller fyllt 15 år och har AM-körkortsbehörighet*. Passagerare får endast tas med om fyrhjulingen är byggd för det. Hjälm ska användas.

A-traktorer

Något som också syns på våra vägar är A-traktorer. Låter du din ungdom äga och/eller köra en A-traktor är du ansvarig för att den framförs på ett lagligt och ansvarsfullt sätt.

A-traktorer är en ombyggd bil. Strypning av fordonstypen godkänns idag genom flertalet olika tillvägagångsätt. Spärra samt växla ner utväxling för att begränsa fordonets konstruktiva hastighet (det gamla klassiska sättet). Men nu också genom elektronisk styrning som styr fordonets topphastighet och begränsar detta till maximala 30 km/h. Det senare att föredra då detta medför bättre bränsleförbrukning, längre livslängd på motorer samt tystare fordon med mindre störningsmoment hos allmänheten. Tyvärr har denna nya typ av elektronisk strypning medfört att fordonen mycket lättare manipuleras och på flertalet sätt med lätthet kan köras i betydligt högre hastigheter som följd. Detta med kraftigt ökad olycksrisk, olovlig körning samt mycket farligt trafikbeteende som följd.

För att få framföra en A-traktor måste du ha antingen bilkörkort, traktorkort eller ha fyllt 15 år och ha AMkörkortsbehörighet*. A-traktorn får ha en konstruktiv topphastighet på högst 30 km/h och måste vid färd på väg vara försedd med LGF-skylt**.

A-traktor eller EPA-traktor som INTE uppfyller kraven som traktor är att betrakta som lätt lastbil för vilken Bbehörighet krävs. Även du som förälder kan bli av med ditt körkort om du står som ägare för ett fordon som inte längre är att betrakta som det fordonet det är inregistrerat som. Observera att A-traktorn inte får köras på motorväg/motortrafikled och inte heller på väg som märkts ut med förbudsmärke. I en A-traktor får en eller två passagerare medfölja och att sitta på ett eventuellt flak är både förbjudet och förenat med livsfara. Uppgift om passagerarantal finns angivet i registreringsbeviset. När A-traktorn är mer än 48 månader ska den liksom EPA-traktorn besiktigas varje år precis som en personbil. EPA-traktorer kan inte längre ”nyregistreras” men de som finns får användas om de är skattade, trafikförsäkrade och kontrollbesiktigade.

Observera att A-traktorn inte får köras på motorväg/motortrafikled och inte heller på väg som märkts ut medförbudsmärke.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller, titta gärna in på följande sidor:

www.polisen.se Länk till annan webbplats.
www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.
www.mopeden.nu Länk till annan webbplats.
www.trafikforliv.se Länk till annan webbplats.
https://ntf.se/bibliotek/informationspaket/for-mopedforaldrar/ Länk till annan webbplats.