Artikeln publicerades 14 januari 2020

Emma är Herrljungas nya avfallssamordnare

Emma Gustafsson avfallssamordnare

Emma Gustafsson är avfallssamordnare i Herrljunga och Vårgårda.

Ny avfallssamordnare i Herrljunga och Vårgårda kommuner sedan oktober förra året är Emma Gustafsson, Alingsås.

Kan du berätta lite om din bakgrund?

– Jag är utbildad miljövetare och har de senast tio åren arbetat som miljöinspektör. 2010 – 11 var jag miljöinspektör i Herrljunga, och sedan dess har jag jobbat i Vårgårda kommun.

Varför sökte du jobbet som avfallssamordnare?

– Jag blev tillfrågad av Mikael Johnsson, renhållningschef i Herrljunga och Vårgårda, om jag var intresserad. Arbetsuppgifterna kändes lockande, och de innebar också en möjlighet för mig att utvecklas vidare.

Abonnemangskontroll

Vad består dina arbetsuppgifter av?

– Bland annat håller jag på att ta fram informationsmaterial om avfallshantering till våra invånare.

– Jag har också inlett ett arbete med abonnemangskontroll. Det innebär att vi kontrollerar så att det finns ett abonnemang på varje fastighet och att det är rätt sort.

– Som det är nu har jag över 400 fastigheter som jag inte har uppgifter på. Kontroll pågår fortfarande så antalet kommer säkert minska. Det kan vara allt från övergivna hus till de fastighetsägare som delar kärl med grannen utan tillstånd. I slutet av januari kommer jag att börja skriva och ringa till de fastighetsägare som jag inte har uppgifter på.

– I slutet av januari påbörjas arbetet med att ta fram en ny delregional avfallsplan. Det är ett samverkansprojekt mellan Sjuhäradskommunerna och vi börjar med att arbeta i några olika workshops.

Attitydförändring i samhället

Vilka är de största utmaningarna just nu i ditt arbete?

– Att ta fram bra informationsmaterial och få ut informationen i rätt kanaler, så att vi kan få till en attitydförändring i samhället. Jag ser fram mot att jobba med de här frågorna och vill serva kommuninvånarna i Herrljunga så att de kan sortera och återvinna mer.

FAKTA

Namn: Emma Gustafsson.

Aktuell som: Ny avfallssamordnare i Herrljunga kommun.

Ålder: 32 år.

Bor: Villa i Alingsås.

Familj: Man och två barn.

Intressen: Djur och natur, resor och umgänge.