Artikeln publicerades 1 september 2022

2022-09-05

Södergående trafik från Vara till Vårgårda leds om via Herrljunga

Trafikverket leder om södergående trafik på E20 mellan Vara och Vårgårda via Herrljunga perioden 12 september till 6 november 2022. Södergående trafik kommer då att gå från Trafikplats Vara via Herrljunga och sedan väg 181 tillbaka till E20 norr om Vårgårda. Detta kommer sannolikt medföra ökad trafik i Herrljunga även utanför berörd sträcka.

Herrljunga kommun arbetar tillsammans med Trafikverket för att finna de bästa och säkraste lösningarna trots begränsade planeringsförutsättningar. Kommunen kommer även löpande att föra dialog med Trafikverket under tiden för omledningen.

Informationen uppdateras löpande.

Karta

Karta omledning av väg genom Herrljunga tätort

Du som kör på vägen

Hastighetsbegränsningen på Ringleden/väg 181 förbi Herrljunga tätort kan komma att sänkas under den period då omledningen pågår, detta för att öka säkerheten för dem som rör sig på och utmed vägen. Ökad trafik kommer att innebära förlängd restid på berörd sträcka.

Du som rör dig på vägen

Ställ gärna bilen och ta dig till fots eller cykel under förutsättning att du kan göra det på ett säkert sätt. På så sätt hjälps vi åt för att inte öka trafiken ytterligare.

Tänk på din trafiksäkerhet:

  • Använd reflexer och var extra uppmärksam när du passerar berörd sträcka.
  • Passera endast vid övergångsställen om sådana finns.
  • Har du barn som passerar vägen på väg till skolan: prata med dem om vikten av trafiksäkerhet, låt dem gärna ha sällskap av en vuxen och ha extra uppsikt när ni passerar vägen.
  • Vid övergångsställena på Ringleden finns påminnelseskyltar för fordonstrafiken som visar att skolbarn passerar där.
  • Tänk på att även skoltrafiken kan komma att påverkas av längre restider. Hjälp barn som väntar på skolbussen utmed berörd sträcka att göra det på ett säkert sätt.

Mer information

Läs mer på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats.