Artikeln publicerades 26 mars 2020

2021-04-14

Herrljunga kommun vidtar åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset

Herrljunga kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters instruktioner om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

Att tänka på inför besök på Herrljungas särskilda boenden för äldre

Just nu uppmanar vi dig att inte besöka våra boenden för att skydda våra äldre.

Från och med den 1 oktober råder det inte längre nationellt besöksförbud. Herrljunga kommun har därför satt upp lokala rutiner vid besök på våra särskilda boenden för äldre under covid-19.

Med anledning av de skärpta allmänna råden för att minska smittspridningen av covid-19 ber vi dig att minska på besöken till äldreboenden i kommunen just nu. Detta för att skydda våra äldre och minska smittspridningen.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19 kommer tillämpas enligt lokala rutiner för särskilt boende i Herrljunga kommunlänk till annan webbplats. Observera att besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott.

Herrljunga kommuns besöksrutin

Att tänka på vid besök hos en person som bor i ett särskilt boende för äldre:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Avstå från besöket även vid milda symtom.
 • Tvätta händerna inför, under och efter besöket. Handsprit kan användas om det inte finns möjlighet till handtvätt.
 • Håll ett säkert avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus.
 • Begränsa den fysiska kontakten med den du besöker.

Läs mer på förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre.

Inför ditt besök

Ring enheten/avdelningen innan besök och bestäm tid eftersom ytterdörrar är låsta. När du kommer till entrén på bokad tid, ringer du på ringklockan så möter personal upp dig.

Vi tar emot max 2 besökare per tillfälle i den boendes lägenhet.

Gemensamhetsytor får inte användas för besök.

Under ditt besök

Vi uppmuntrar först och främst till utomhusbesök så långt det är möjligt. Om du ska besöka boende i sin lägenhet kommer personal att möta upp dig vid entrén och följa dig till lägenheten.

Vid besöket så vistas du endast i den boendes lägenhet. Behöver du kontakta personal så använder du den boendes larm.

Vid avslutat besök, kontaktar du personalen för ledsagning tillbaka till entrén.

Specifika åtgärder kan komma att användas såsom:

 • Visir i allmänna utrymmen på väg till och från den boendes lägenhet.
 • Särskilda ingångar för besökare.

Vi kommer att sätta upp information om kommunens besöksrutiner vid ingångarna på respektive särskilt boende för äldre.

Tack för att du respekterar åtgärderna för att skydda våra äldre!

Regionala och nationella rekommendationer

Regionala rekommendationer Västra Götaland

 • Umgås bara med personer du normalt träffar
 • Undvik platser med risk för trängsel
 • Håll avstånd
 • Använd alltid munskydd i kollektivtrafiken och även i inomhusmiljöer om det inte går att undvika nära kontakt under längre tid
 • Avstå icke nödvändiga resor. Res på ett smittsäkert sätt om du måste göra en resa.
 • Arbeta hemifrån, om det är möjligt
 • Vid minsta symptom – stanna hemma!
 • Särskilda rekommendationer för skolorna i Västra Götaland

De regionala rekommendationerna från 17 februari förlängs till den 2 maj 2021, med löpande omprövning. I och med förlängningen görs en förändring av råden när det gäller gymnasieskolorna.

Västra Götalandsregionen om de förlängde regionala rekommendationerna.länk till annan webbplats

Regionala rekommendationer på andra språk länk till annan webbplats.

Nationella rekommendationer gäller fortsatt

Utöver Västra Götalands regionala rekommendationer gäller även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd, liksom tidigare. De regionala rekommendationerna ska ses som en förstärkning lokalt i Västra Götaland.

Nationella rekommendationer och ditt personliga ansvar gäller fortsatt

Utöver de regionala rekommendationerna i vårt län gäller Folkhälsomyndighetens nationella råd och rekommendationer. Och viktigast av allt – du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Kom ihåg att:

 • Tvätta händerna noga och ofta.
 • Hålla avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Provta dig vid symptom på covid-19, även vid lindriga symptom.

På Krisinformation.se hittar du en sammanställning av förbud, råd och rekommendationer som gäller i hela Sverige med anledning av pandemin. Sammanställningen utgår från det som gäller för dig som individ.

Coronapandemin: Detta gäller just nu (Krisinformation.se)länk till annan webbplats

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Vaccination mot covid-19

Västra Götalandsregionen ansvarar för att vaccinera majoriteten människor i vårt län mot covid-19. Regionen följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Herrljunga kommun ansvarar för att vaccinera personer som bor på kommunens särskilda boenden för äldre samt de som har hemtjänst och hemsjukvård. Det har påbörjats och boende på SÄBO, hemsjukvård och hemtjänst har fått sin första dos.

Vaccineringen är fortfarande i den första fasen och utöver särskilda boenden vaccineras vårdtagare inom hemtjänsten och deras hushållskontakter. Västra Götalandsregionen håller även i hanteringen att vaccinera personal inom äldreomsorgen. En intresseinventering sker just nu för att vaccinering av personal ska komma igång.

Hur ser prioriteringsordningen ut i Västra Götaland?

Den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Den regionala prioriteringsordningen ser likadan ut som den nationella. Tillgången till ett vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19.

Läs mer om vaccination:

Vaccination mot covid-19 – Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 – Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland – 1177 Vårdguiden samt kontaktuppgifter för vaccinfrågorlänk till annan webbplats

Anpassningar i våra verksamheter med anledning till skärpta råd

Herrljunga kommuns verksamheter i inomhusmiljöer som bibliotek, sporthallar och gym fortsätter att anpassa sina verksamheter till rådande läge gällande covid-19. Vi kan därmed behöva anpassa antal besökare eller tillfälligt stänga verksamheter.

Herrljunga kommun följer även de nationella allmänna råden.länk till annan webbplats

För att minska smittspridningen har vi gjort vissa anpassningar i våra verksamheter.

Några av våra åtgärder:

 • Besöksrutin på äldreboenden.
 • Kunskapskällan har fjärr- och distansundervisning från och med vecka 4 2021.
 • Herrljunga bibliotek och kulturhus är från och med måndag 25 januari kommer vi öppna för besök, men med ett begränsat antal besökare samtidigt.
 • Herrljunga Sportcenter stänger sin verksamhet för allmänhet från och med 10 oktober tills vidare.
 • Kommunens simhall och sporthallar öppnar upp för ungdomsverksamhet (födda 05 eller senare) från 25 januari.
 • Fritidsgården Freetime öppnar upp i liten omfattning med utomhusaktiviteter från vecka 4.
 • Öppna förskolan ställer in all form av besök och gruppaktiviteter och erbjuder endast samtal via telefon fram till 7 februari.
 • Konserter anordnade av Kulturskolan ställs in tills vidare.
 • Återvinningscentralerna förlänger öppettider och anpassar sin verksamhet till rådande situation.
 • Restaurang Nyhaga vid Hagens äldreboende i Herrljunga är stängd tills vidare.
 • För Herrljunga kommuns räddningstjänst gäller tills vidare följande: Tillsynsverksamheten sker i begränsad omfattning och i dialog med objektsinhavarna. Utbildningsverksamhet begränsas till prioriterade utbildningar. Besök på räddningstjänstens stationer bör om möjligt begränsas till endast nödvändiga ärenden. Dessa åtgärder är insatta för att skydda den operativa personal samt ambulansverksamheten.
 • Herrljunga knallemarknad är inställd tills vidare.

Vi fortsätter informera om vikten av god handhygien i alla våra verksamheter. Informationsaffischer är uppsatta i våra fastigheter och vid toaletter. Vi skärper hygienreglerna kopplat kring och i våra kök.

Vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom eller snuva, hosta eller feber, uppmanar vi all vår personal och våra elever att stanna hemma från arbete, förskola och skola och undvika sociala kontakter.

Tillsammans tar vi ansvar för att minska smittspridningen

Aktuell och bekräftad information hittar du på Krisinformation.selänk till annan webbplats eller Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats.

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar. Följ rekommendationer hos ansvariga myndigheter och:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Om du misstänker att du fått covid-19. Kontakta din vårdcentral för att testa om du blivit smittad.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Håll avstånd, undvik större sociala sammanhang, ta personligt ansvar.
 • Hjälp till att minska trängseln i kollektivtrafiken. Gör plats för de som måste fram – res bara om du måste.
 • Personer över 70 år och riskgrupper omfattas av samma rekommendationer som alla andra grupper i samhället.
 • För dig som är vuxen eller går på gymnasiet och delar hushåll med någon som har covid-19 gäller särskilda förhållningsregler. Arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar och träffa så få personer som möjligt. Även symtomfria yngre barn och elever rekommenderas att stanna hemma.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

Förskolor, skolor och gymnasieskola håller öppet

Herrljunga kommun planerar i nuläget att hålla förskolor, skolor och fritidshem öppna. Vi följer regeringens, riksdagens och svenska myndigheters rekommendationer och arbete gällande coronaviruset. Nya beslut kan fattas om läget förändras.

Enligt regionala rekommendationerlänk till annan webbplats som gäller fram till 2 maj:

För gymnasiet bör högst hälften av skolans elever vara på plats samtidigt. Fördelningen av den totala närvaron mellan elever, klasser och årskurser bestäms av skolans huvudman. De elever som på grund av sina behov, individuellt eller utifrån utbildningens art (till exempel praktiska moment), ändå har närundervisning, är inte inräknade i de 50 procenten.
Det epidemiologiska läget kan vara variera mellan kommuner och enskilda skolor, varför behovsstyrda insatser kan behöva göras med ytterligare ökning av distansundervisning.
Enligt riktlinjerna rekommenderas också provtagning av asymtomatiska nära kontakter då positiva fall konstaterats på skolan. Det gäller alltså även eleverna.

För högstadiet rekommenderas att undervisningen i möjligaste mån bedrivs utan risk för trängsel. Huvudmannen kan utifrån lokala förutsättningar besluta om distansundervisning.

För låg- och mellanstadierna är det viktigt att, så långt det är möjligt, bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av elever.

Vårt förhållningssätt i skola, förskola och fritidshem:

 • Om någon i familjen har covid-19 bör symtomfria barn stanna hemma. Läs mer på frågor och svar coronaviruset.
 • Friska barn går i förskola och skola. Vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom, uppmanar vi alla barn och elever att stanna hemma från förskola och skola och undvika sociala kontakter. För instruktioner när barn kan återgå till skola/förskola se vår sida om frågor och svar gällande coronaviruset.
 • Ingår ditt barn i någon riskgrupp? Kontakta din skolas skolsköterska.

Information till riskgrupper om covid-19

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder. Du som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, omfattas av de allmänna råd som gäller för alla. Det vill säga:

 • håll avstånd
 • tvätta händerna
 • stanna hemma när du är sjuk.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats har samlat mer information om vad du kan tänka på vid dina sociala kontakter med mera.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du gå in på 1177länk till annan webbplats för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.

Vanliga symtom på covid-19

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående

Läs mer på: Folkhälsomyndigheten Skydda dig och andra från smittspridninglänk till annan webbplats och Krisinformation.selänk till annan webbplats.

Behöver du vård – besök först 1177.se

 • På webbplatsen 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats får du råd och vägledning om när och var du bäst får vård.
 • Om du behöver söka vård, ska du först ringa till sjukvårdsrådgivningen 1177. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om du har symtom.
 • Vid livshotande tillstånd är det alltid 112 som gäller.

Frågor och svar om coronaviruset gällande vår verksamhet

Herrljunga kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Läs om de vanligaste frågorna som vi får just nu, gällande vår verksamhet.

Att göra under coronapandemin

Under rådande pandemin håller vissa aktiviteter stängt alternativt öppet för mindre grupper/åldersgrupper födda 2015 och senare.

Men det finns fortfarande flera alternativ för att hålla sig aktiv, bland annat genom utomhusmotion via Hälsans stig i centrala Herrljunga med skyltar framför kommunhuset, Sportcenter och stationen. I Ljung finns Hälsans stig med start vid Ljungs station eller vid biblioteket i Ljung. Vi har också flera vandringsleder i kommunen. Samt en digital tipspromenad.

För dig som vill träna hemma finns mer information och instruktionsvideos för hemmaträning nedan. Genom den digital tjänsten Viddlalänk till annan webbplats kan du titta på film gratis via ditt bibliotekslånekort. Kontakta biblioteket via deras webbplatslänk till annan webbplats eller telefon för mer information om deras tjänster under pandemin, exempelvis take away-lån.

Exempel på aktiviteter:

Information about covid -19 in other languages

Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information

På Krisinformation.se hittar du Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information om covid-19.länk till annan webbplats

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du Lättläst om covid-19länk till annan webbplats.