Artikeln publicerades 26 mars 2020

2021-10-20

Herrljunga kommun vidtar åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset

Herrljunga kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters instruktioner om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

Att tänka på inför besök på Herrljungas särskilda boenden för äldre

Just nu uppmanar vi dig att inte besöka våra boenden för att skydda våra äldre.

Från och med den 1 oktober råder det inte längre nationellt besöksförbud. Herrljunga kommun har därför satt upp lokala rutiner vid besök på våra särskilda boenden för äldre under covid-19.

Med anledning av de skärpta allmänna råden för att minska smittspridningen av covid-19 ber vi dig att minska på besöken till äldreboenden i kommunen just nu. Detta för att skydda våra äldre och minska smittspridningen.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19 kommer tillämpas enligt lokala rutiner för särskilt boende i Herrljunga kommunlänk till annan webbplats. Observera att besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott.

Herrljunga kommuns besöksrutin

Att tänka på vid besök hos en person som bor i ett särskilt boende för äldre:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Avstå från besöket även vid milda symtom.
 • Tvätta händerna inför, under och efter besöket. Handsprit kan användas om det inte finns möjlighet till handtvätt.
 • Håll ett säkert avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus.
 • Begränsa den fysiska kontakten med den du besöker.

Läs mer på förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre.

Inför ditt besök

Ring enheten/avdelningen innan besök och bestäm tid eftersom ytterdörrar är låsta. När du kommer till entrén på bokad tid, ringer du på ringklockan så möter personal upp dig.

Vi tar emot max 2 besökare per tillfälle i den boendes lägenhet.

Gemensamhetsytor får inte användas för besök.

Under ditt besök

Vi uppmuntrar först och främst till utomhusbesök så långt det är möjligt. Om du ska besöka boende i sin lägenhet kommer personal att möta upp dig vid entrén och följa dig till lägenheten.

Vid besöket så vistas du endast i den boendes lägenhet. Behöver du kontakta personal så använder du den boendes larm.

Vid avslutat besök, kontaktar du personalen för ledsagning tillbaka till entrén.

Specifika åtgärder kan komma att användas såsom:

 • Visir i allmänna utrymmen på väg till och från den boendes lägenhet.
 • Särskilda ingångar för besökare.

Vi kommer att sätta upp information om kommunens besöksrutiner vid ingångarna på respektive särskilt boende för äldre.

Tack för att du respekterar åtgärderna för att skydda våra äldre!

Nationella rekommendationer

Nationella rekommendationer och ditt personliga ansvar gäller fortsatt

Folkhälsomyndighetens nationella råd och rekommendationer gäller fortsatt. Och viktigast av allt – du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Kom ihåg att:

 • Tvätta händerna noga och ofta.
 • Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.
 • Stanna hemma vid symptom på covid-19.
 • Provta dig vid symptom på covid-19, även vid lindriga symptom.

På Folkhälsomyndigheten.se hittar du mer information om de råd och rekommendationer som gäller i hela Sverige med anledning av pandemin.

På Krisinformation.se hittar du en sammanställning av förbud, råd och rekommendationer som gäller i hela Sverige med anledning av pandemin. Sammanställningen utgår från det som gäller för dig som individ.

Coronapandemin: Detta gäller just nu (Krisinformation.se)länk till annan webbplats

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Ändring i restriktionerna från 15 juli

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömmningen att det är möjligt med ytterligare anpassningar av restriktionerna från och med 15 juli. På sidorna nedan kan du läsa mer om anpassningarna:

Regeringens plan för avveckling av restriktioner
(regeringen.se) Länk till annan webbplats.länk till annan webbplats

Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder den 15 juli (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.länk till annan webbplats

Läs om ändringarna och aktuella begränsningar på Länsstyrelsens tillsynssidalänk till annan webbplats

Vaccination mot covid-19 och provtagning

Västra Götalandsregionen ansvarar för att vaccinera majoriteten människor i vårt län mot covid-19. Regionen följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Alla som fyllt 18 år kan boka tid. Från den 11 augusti 2021 får även 16- och 17-åringar i Västra Götaland boka in sig för vaccinering mot covid-19. Trots att alla i åldersgruppen är omyndiga är det upp till ungdomen själv om man vill ta vaccinet eller inte. Herrljunga kommun ansvarar för att vaccinera personer som bor på kommunens särskilda boenden för äldre samt de som har hemtjänst och hemsjukvård.

Länkar om vaccination och provtagning:

Regler för dig som delar hushåll med covid-19 smittad

För dig som delar hushåll med någon som har covid-19 gäller särskilda förhållningsregler. Arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar och träffa så få personer som möjligt. Även yngre barn och elever rekommenderas att stanna hemma, trots att de själva inte påvisar symtom.

Smittskydd Västra Götalands information om förhållningsregler hushållskontakter länk till annan webbplats

Den tillfälliga covid‑19‑lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen i Västra Götaland kontrollerar att besluten följs.

Läs mer på:
Länsstyrelsen i Västra Götaland Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagenlänk till annan webbplats

Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, Svensk författningssamlinglänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19länk till annan webbplats

Anpassningar i våra verksamheter med anledning till skärpta råd

Herrljunga kommun följer de nationella allmänna råden.länk till annan webbplats

För att minska smittspridningen har vi gjort vissa anpassningar i våra verksamheter.

Några av våra åtgärder:

 • Besöksrutin på äldreboenden.
 • Konserter anordnade av Kulturskolan ställs in tills vidare.
 • Återvinningscentralerna anpassar sin verksamhet till rådande situation.
 • Restaurang Nyhaga vid Hagens äldreboende i Herrljunga är stängd tills vidare.
 • För Herrljunga kommuns räddningstjänst gäller tills vidare följande: Tillsynsverksamheten sker i begränsad omfattning och i dialog med objektsinhavarna. Utbildningsverksamhet begränsas till prioriterade utbildningar. Besök på räddningstjänstens stationer bör om möjligt begränsas till endast nödvändiga ärenden. Dessa åtgärder är insatta för att skydda den operativa personal samt ambulansverksamheten.
 • Herrljunga knallemarknad är inställd tills vidare.

Vi fortsätter informera om vikten av god handhygien i alla våra verksamheter. Informationsaffischer är uppsatta i våra fastigheter och vid toaletter. Vi skärper hygienreglerna kopplat kring och i våra kök.

Vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom eller snuva, hosta eller feber, uppmanar vi all vår personal och våra elever att stanna hemma från arbete, förskola och skola och undvika sociala kontakter.

Förskolor, skolor och gymnasieskola håller öppet

Herrljunga kommun planerar i nuläget att hålla förskolor, skolor och fritidshem öppna. Vi följer regeringens, riksdagens och svenska myndigheters rekommendationer och arbete gällande coronaviruset. Nya beslut kan fattas om läget förändras.

 • All undervisning sker på plats enligt rekommendationerna

Vårt förhållningssätt i skola, förskola och fritidshem:

 • Om någon i familjen har covid-19 bör symtomfria barn stanna hemma. Läs mer på frågor och svar coronaviruset.
 • Friska barn går i förskola och skola. Vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom, uppmanar vi alla barn och elever att stanna hemma från förskola och skola och undvika sociala kontakter. För instruktioner när barn kan återgå till skola/förskola se vår sida om frågor och svar gällande coronaviruset.
 • Ingår ditt barn i någon riskgrupp? Kontakta din skolas skolsköterska.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du gå in på 1177länk till annan webbplats för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.

Vanliga symtom på covid-19

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående

Läs mer på: Folkhälsomyndigheten Skydda dig och andra från smittspridninglänk till annan webbplats och Krisinformation.selänk till annan webbplats.

Behöver du vård – besök först 1177.se

 • På webbplatsen 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats får du råd och vägledning om när och var du bäst får vård.
 • Om du behöver söka vård, ska du först ringa till sjukvårdsrådgivningen 1177. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om du har symtom.
 • Vid livshotande tillstånd är det alltid 112 som gäller.

Frågor och svar om coronaviruset gällande vår verksamhet

Herrljunga kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Läs om de vanligaste frågorna som vi får just nu, gällande vår verksamhet.

Att göra under coronapandemin

Det finns fortfarande flera alternativ för att hålla sig aktiv, bland annat genom utomhusmotion via Hälsans stig i centrala Herrljunga med skyltar framför kommunhuset, Sportcenter och stationen. I Ljung finns Hälsans stig med start vid Ljungs station eller vid biblioteket i Ljung. Vi har också flera vandringsleder i kommunen. Samt en digital tipspromenad.

För dig som vill träna hemma finns mer information och instruktionsvideos för hemmaträning nedan. Genom den digital tjänsten Viddlalänk till annan webbplats kan du titta på film gratis via ditt bibliotekslånekort. Kontakta biblioteket via deras webbplatslänk till annan webbplats eller telefon för mer information om deras tjänster under pandemin, exempelvis take away-lån.

Exempel på aktiviteter:

Information about covid -19 in other languages

Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information

På Krisinformation.se hittar du Teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst information om covid-19.länk till annan webbplats

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du Lättläst om covid-19länk till annan webbplats.