Vatten och avlopp runt norra Sämsjön: Ekåsen

Som en följd av vad som framkom i arbetet med kommunens VA-plan, antagen 2019, utreder vi förutsättningarna för vatten och avlopp runt norra delen av Sämsjön.

Nedan följer viktig information för dig som äger eller arrenderar en fastighet i området.

Den 17 mars höll vi ett digitalt informationsmöte för fastighetsägare i Ekåsen, med möjlighet att ställa frågor. Minnesanteckningarna från det mötet finns tillgängliga under "relaterad information" längst ner på sidan.

Den 26 april behandlades frågan om nytt verksamhetsområde runt Sämsjöns norra strand i Kommunstyrelsen. Gå till kallelse, inklusive beslutsunderlag, och protokoll från mötetlänk till annan webbplats. Den 24 maj behandlades frågan i Kommunfullmäktige. Kallelse, inklusive beslutsunderlag, och protokoll från mötet finns tillgängliga på sidan kommunfullmäktigelänk till annan webbplats.

Nuläget

Beslutet i kommunfullmäktige var att inte inkludera Ekåsen i verksamhetsområdet, reviderad karta presenteras nedan. Beslutet är överklagat till förvaltningsrätten, utfallet av överklagan är än så länge oklart.

Vi återkommer med mer information när vi fått Förvaltningsrättens beslut.

Beslutad karta verksamhetsområde vatten och avlopp

Beslutad karta verksamhetsområde vatten och avlopp. Blårandigt område anger vad som ingår i verksamhetsområdet.

Gunnar Andersson. Bild tagen utomhus.

Hej och välkomna till denna digitala information!

Jag heter Gunnar Andersson och är kommunstyrelsens ordförande. En del av er har träffat på mig tidigare i detta eller andra sammanhang.

Under 2019 blev vi medvetna om behovet av att titta närmare på vatten- och avloppssituationen runt Sämsjön. Vi undersökte först ett relativt snävt område, men har behövt utöka det sedan dess.

Vi bedömer från kommunens sida att det är bättre att påbörja arbetet med att utreda förutsättningarna för allmänt vatten och avlopp runt Sämsjön innan Länsstyrelsen kommer med någon form av åläggande, vilket vi riskerar om vi inte tar tag i frågan nu.

Tiden har tyvärr gått fort. Vi har blivit något fördröjda i arbetet, till viss del av pandemin som försvårat arbetet, men också av en del andra orsaker. Nu finns information som vi känner att det är viktigt att ni tar del av. Vi vill ha med er i arbetet och informera så mycket som möjligt! Vi vill också att arbetet skall ställa till så lite obehag som möjligt för er.

Jag är medveten om att någon kanske inte uppskattar vårt val att sköta kontakten digitalt, så som vi gör. Det blir dessvärre en följd av att vi behöver följa rekommendationerna från folkhälsomyndigheten, för att hindra ev. smittspridning. Hoppas att ni hjälper oss att sprida informationen om ni uppfattar att någon har svårigheter att nå den.

Gunnar Andersson Kommunstyrelsens ordförande

Kommunen har fått hjälp av Norconsult att utreda förutsättningarna för allmänt vatten och avlopp runt norra delen av Sämsjön. Deras rapport finns tilllgänglig längst ner på sidan, under "relaterad information".

Kontaktpersoner i ärendet

Gunnar Andersson (M), Kommunstyrelsens ordförande i Herrljunga Kommun. (gunnar.andersson@herrljunga.se)

Maja Sallander, samhällsutvecklare. Tjänsteperson vid enhet strategisk planering, Herrljunga Kommun. (maja.sallander@herrljunga.se)

Elaine Larsson, miljöchef. Tjänsteperson vid Miljöenheten, Herrljunga Kommun. (elaine.larsson@herrljunga.se)

Tord Ottergren, VA-chef, tjänsteperson på Herrljunga Vatten, Herrljunga Elektriska. (tord.ottergren@el.herrljunga.se)

Frida Carlsson, tjänsteperson på Herrljunga Vatten, Herrljunga Elektriska. (frida.carlsson@el.herrljunga.se)