Artikeln publicerades 26 mars 2021

Information gällande pollenallergi och covid-19

Blomma som avger pollen

Foto: Pixabay.

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att barnet stannar hemma även om det får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma.

Det är du som vårdnadshavare som får ta ett beslut utifrån ditt föräldraansvar och göra en bedömning om det är allergi eller inte, där elever med konstaterad pollenallergi får återgå till skolan efter genomförd försiktighetsåtgärd.

Är du som vårdnadshavare osäker, så rekommenderar Herrljunga kommun att du vänder dig till ordinarie vårdkontakt.

Herrljunga kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För mer information, se folkhälsomyndighetens hemsida

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/ Länk till annan webbplats.