Marknad

Knallemarknaden i Herrljunga ordnas den andra tisdagen i varje månad. Det finns också möjlighet att bedriva torghandel även andra dagar.

Knallemarknad i Herrljunga

Knallemarknaden ordnas andra tisdagen varje månad kl 8.00-13.00 på Parkgatorna och Sturegatan.

 •  Bokning av plats sker på mail: marknad@admin.herrljunga.se eller på telefon 070-3642358.
 • Från och med januari 2018 måste alla försäljare boka plats senast dagen före marknaden. Har du inte meddelat att du kommer så har du inte rätt till "din" plats!
 • Vid bokning ska följande uppges: Företagets namn, kontaktperson, telefonnummer, vilka varor man säljer, antal meter och om man behöver el.
 • Försäljarna ansvarar själva för bord och eventuell övrig utrustning.
 • Kostnad av 125 kr per 3 meters plats, elkostnad 15:- (medtag egen lång strömkabel)
 • Betalning sker kontant på plats.
 • Personal finns på plats tidigt på marknadsdagens morgon för att hänvisa försäljarna till sina platser och för att svara på frågor.
 • Alla försäljare ska vara på plats senast kl 07.00 annars kan den plats man bokat komma att tilldelas någon annan.
 • Uppackning ska vara klar kl 08.00 då marknaden öppnar och nedpackning får inte ske före kl 13.00.

Torghandel i Herrljunga

Torghandel kan ske på torget vardagar kl 8.00 - 18.00.

 • Saluplats upplåts till en kostnad enligt prislista för torghandelPDF.
 • Bokning av torgplats görs till Herrljunga kommuns receptionen på tel. 0513-17000