Hudene skola
Här är du:

Herrljunga kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hudene skola
Kärtaredsvägen
524 92 Herrljunga
Tel 0513-174 85

Matematik

Mål och syfte
Skolan skall sträva efter att eleven
utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer.

På Hudene skola skall eleven:

 • kunna använda sig av matematik i vardagen.
 • behärska grundläggande begrepp.
 • utveckla sitt logiska tänkande.
 • skapa nyfikenhet för matematik.
 • ha ett kreativt tänkande och ha tillit till sin egen förmåga.
 • öka sin läsförmåga och därigenom underlätta förståelsen i matematiken.

Genomförande

 • Problemlösning
 • "Matteprat" i grupp
 • Bakning/matlagning
 • Praktisk matematik  
 • Använda konkret mattematerial
 • Utomhusmatematik
Uppdaterad av Jonna Santamans-Garcia, 2013-03-08