2020-11-17

Vanliga frågor och svar om coronaviruset

Herrljunga kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu, gällande vår verksamhet. Sidan uppdateras löpande.

Har du frågor om hur kommunens verksamheter påverkas av coronaviruset/covid-19 och inte hittar svar här? Då kan du kontakta oss.

Finns det någon konstaterad smittad i Herrljunga kommun?

Det kan vi tyvärr inte svara på. Västra Götalandsregionen ansvarar för regionens hälso- och sjukvård. På deras hemsida informerar de om läget i regionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns statistik över antal konstaterade smittade, uppdelade per kommun i regionen. Kommuner med färre antal covid-19 fall än 11 visas inte.

Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade i vår organisation så kan de omfattas av patientsekretess. Att inte lämna ut uppgifter om patienter till obehöriga är en viktig förutsättning för förtroendet för vården. Regler om tystnadsplikt och sekretess regleras därför i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), offentlighets- och sekretessförordningen (OSF) samt patientsäkerhetslagen (PSL) i syfte att skydda patientens personliga integritet. Uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden får inte lämnas ut om det finns minsta risk att den det gäller, eller någon närstående till den enskilde, lider men om uppgiften lämnas.

Kan jag provta mig för covid-19?

Västra Götalandsregionen provtar och analyserar prover för covid-19. På Västra Götalandsregionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om provtagningen och hur du som har symptom gör för att själv bli provtagen.

Klicka dig vidare till Närhälsan Herrljungas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se instruktioner för provtagning i vår kommun.

Vad har Herrljunga kommun för beredskap om smittan sprids här?

Vi följer utvecklingen noga och har en "Corona-grupp" som träffas regelbundet. Gruppen går igenom läget i kommunens egna verksamheter, stämmer av vilka frågor som kommer in och tar sedan beslut om vilka åtgärder som behövs. Gruppen har nära kontakt med Länsstyrelsen och andra aktörer.

Herrljunga kommun följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheter, och uppdaterar kontinuerligt informationen på hemsidan.

Mitt barn har varit sjukt. När kan mitt barn återgå till skolan/förskolan?

Förskola: När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om PCR-testning för barn och unga.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skola: Läs om provtagning för covid-19 i Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid positivt resultat läs instruktionerna i smittskyddsläkarnas smittskyddsbladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hur länge du ska isolera dig.

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

Herrljunga kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Jag som vårdnadshavare är sjuk. Får mitt barn gå till skolan?

Barn som är friska kan gå i skola och förskola även om någon annan i familjen är sjuk. Men om du som vårdnadshavare har konstaterad eller misstänkt covid-19 ska du inte följa med barnet in i skolans eller förskolans lokaler. Du får alltså hämta och lämna dina barn i förskolan eller skolan, om det kan ske utan nära kontakter med andra. Annars bör barnet lämnas och hämtas av annan frisk vuxen.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

Får friska barn med sjukt syskon gå till förskola/skola?

Förskola: Friska barn är välkomna till förskolan. Sjukt syskon får däremot inte komma in på förskolan. Detta för att minska risken för smittspridning.

Skola: Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Mitt barn är förkylt. Kan hen ändå gå i skolan?

Alla verksamheter inom förskola och skola i Herrljunga kommun är öppna och vi är förberedda på att bedriva en trygg och säker verksamhet även med färre personal. Det viktiga är att minska smittspridningen och därför ska sjuka barn stanna hemma.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida när ditt barn ska testas för covid-19.länk till annan webbplats

Läs vidare hur länge förskolebarn och skolbarn ska vara hemma vid sjukdom under frågan: Mitt barn har varit sjukt. När kan mitt barn återgå till skolan/förskolan?

Jag är orolig för att mitt barn ska smittas i skolan. Bör jag hålla mitt barn hemma trots att hen är frisk?

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

Kan ni inte stänga kommunens skolor?

Herrljunga kommun följer regeringens, riksdagens och svenska myndigheters rekommendationer. Herrljunga kommun planerar i nuläget att hålla förskolor, skolor och fritidshem öppna. Nya beslut kan fattas om läget förändras.

Vad gäller när jag ska hälsa på min anhörig som bor på något av kommunens omsorgsboenden?

Från och med den 1 oktober råder det inte längre nationellt besöksförbud. Herrljunga kommun har därför satt upp lokala rutiner vid besök på våra särskilda boenden för äldre under covid-19.

Innan ditt besök bör du läsa vår besöksrutin för särskilda boende för äldre under covid-19. Du hittar även besöksrutinen på vår samlade informationssida om corona.

Hur tänker ni kring hygien?

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare, framförallt i vården, är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.

Vi fortsätter informera om vikten av god handhygien i alla våra verksamheter. Informationsaffischer är uppsatta i våra fastigheter och vid toaletter. Vi skärper hygienreglerna kopplat kring och i våra kök.

Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten tagit framlänk till annan webbplats.

Vad har personalen i Herrljunga kommun fått för restriktioner/instruktioner?

Medarbetare som har symtom på luftvägsinfektion, snuva, hosta eller feber ska inte gå till jobbet. De är välkomna tillbaka på jobbet två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom.

Finns information om coronavirus/covid-19 på andra språk?

Krisinformation.selänk till annan webbplats har samlat länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta.

English: Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster has links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.