Uppdaterad: 2020-03-27

Vanliga frågor och svar om coronaviruset

Herrljunga kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu, gällande vår verksamhet. Sidan uppdateras löpande.

Har du frågor om hur kommunens verksamheter påverkas av coronaviruset/covid-19 och inte hittar svar här? Då kan du kontakta oss.

Finns det någon konstaterad smittad i Herrljunga kommun?

Det kan vi tyvärr inte svara på. Västra Götalandsregionen informerar bara kommunen om det finns anledning att våra verksamheter ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte vården i Västra Götalandsregionen ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade i vår organisation så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om vår personals hälsotillstånd eller de personer vi vårdar.

Att inte lämna ut uppgifter om patienter till obehöriga är en viktig förutsättning för förtroendet för vården. Regler om tystnadsplikt och sekretess regleras därför i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), offentlighets- och sekretessförordningen (OSF) samt patientsäkerhetslagen (PSL) i syfte att skydda patientens personliga integritet. Uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden får inte lämnas ut om det finns minsta risk att den det gäller, eller någon närstående till den enskilde, lider men om uppgiften lämnas.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats vilka grupper som testas för det nya coronaviruset.

Vad har Herrljunga kommun för beredskap om smittan sprids här?

Vi följer utvecklingen noga och har en "Corona-grupp" som träffas regelbundet. Gruppen går igenom läget i kommunens egna verksamheter, stämmer av vilka frågor som kommer in och tar sedan beslut om vilka åtgärder som behövs. Gruppen har nära kontakt med Länsstyrelsen och andra aktörer.

Herrljunga kommun följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheter, och uppdaterar kontinuerligt informationen på hemsidan.

Mitt barn har varit sjukt. När kan mitt barn återgå till skolan?

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom.

Jag som vårdnadshavare är sjuk. Får mitt barn gå till skolan?

Förskola: Friskt barn är välkommen till förskolan. Om du som vårdnadshavare är sjuk ska du inte gå in på förskolan utan lämning sker enligt överenskommelse med personalen. Vi vill med denna åtgärd minska risken för smittspridningen.
Skola: Friska barn går till skola, där har vi skolplikt.

Läs mer om våra förhållningssätt gällande förskolor, skolor och fritidshem.

Får friska barn med sjukt syskon gå till förskola/skola?

Friska barn är välkomna till förskolan. Sjukt/sjuka syskon får däremot inte komma in på förskolan. Detta för att minska risken för smittspridningen. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Mitt barn är förkylt. Kan hen ändå gå i skolan?

Alla verksamheter inom förskola och skola i Herrljunga kommun är öppna och vi är förberedda på att bedriva en trygg och säker verksamhet även med färre personal. Det viktiga är att minska smittspridningen och därför ska sjuka barn stanna hemma. Vi har fått frågan om barn ska stanna hemma med en enkel förkylning och svaret är ja, eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen och enligt 1177.selänk till annan webbplats kan symptomen från coronavirus vara just som vid en enklare förkylning. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Jag är orolig för att mitt barn ska smittas i skolan. Bör jag hålla mitt barn hemma trots att hen är frisk?

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

Kan ni inte stänga kommunens skolor?

Herrljunga kommun följer regeringens, riksdagens och svenska myndigheters rekommendationer. Herrljunga kommun planerar i nuläget att hålla förskolor, skolor och fritidshem öppna. Nya beslut kan fattas om läget förändras. Gymnasieskola och vuxenutbildningen bedriver från och med den 18 mars undervisningen på distans tills vidare. 

Kan jag hälsa på min anhörig som bor på något av kommunens omsorgsboenden?

Alla besök till Herrljunga kommuns särskilda boenden, både äldreomsorg och korttid, Daglig verksamhet samt boende inom LSS ska undvikas. Vi har tagit det här beslutet för att särskilt skydda och minska risken för personer i riskgrupperna på våra boenden att utsättas för smitta. Personer med snuva, hosta eller feber ska inte besöka kommunens verksamheter. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats för att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

Om jag inte får besöka min anhörig, hur vet jag då hur personen mår?

Vi förbjuder inte besök utan uppmanar till restriktivitet och sunt förnuft. Du kan alltid ringa till boendet och höra hur din anhörig mår eller ha ett videosamtal. Det är även helt okej att ta med anhörig ut på gården eller på en promenad. Vi önskar emellertid att du som anhörig inte går in på enheterna. Personalen hjälper dig gärna med det praktiska.

Hur tänker ni kring hygien?

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare, framförallt i vården, är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.

Vi fortsätter informera om vikten av god handhygien i alla våra verksamheter. Informationsaffischer är uppsatta i våra fastigheter och vid toaletter. Vi skärper hygienreglerna kopplat kring och i våra kök.

Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten tagit framlänk till annan webbplats.

Vad har personalen i Herrljunga kommun fått för restriktioner/instruktioner?

Medarbetare som har symtom på luftvägsinfektion, snuva, hosta eller feber ska inte gå till jobbet. De är välkomna tillbaka på jobbet två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom.

Finns information om coronavirus/covid-19 på andra språk?

Krisinformation.selänk till annan webbplats har samlat länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta.

English: Krisinformation.se has links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.