Sjukvård och tandvård

Västra Götalandsregionen ansvarar för att du som bor i regionen ska få den hälso- och sjukvård som du behöver. De har slutit avtal med kommunen för att utföra delar av vården i hemmet så kallad Hemsjukvård.

Närhälsan och lassaretten är i första hand de som ansvarar för att du får den hälso- och sjukvård som du behöver. Men om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral, kan du ha rätt till hemsjukvård. Hemsjukvården omfattar också rehabilitering i hemmet. Det gör det möjligt för dig att få vård och rehabilitering hemma, både under en kortare eller längre period. Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du kan få hemsjukvård.