Farlig verksamhet i Herrljunga kommun

I Herrljunga kommun ligger Remmene skjutfält. Marken inklusive vägar vid Remmene skjutfält tillhör Fortifikationsverket (FortV). Meddelande om farlig verksamhet på Remmene skjutfält kan ske med endast en dags varsel. Detta med anledning av att skjutfältet är ett permanent restriktionsområde.

Remmene skjutfält

Alla är välkomna till Remmene skjutfält för att njuta av naturen. Området runt Remmene har en unik flora och fauna som lockar många att besöka fältet. Vår strävan är att hålla fältet öppet för allmänheten, men under vissa villkor och begränsningar.

På Försvarsmaktens hemsida kan du se aktuella datum för farlig verksamet. Observera att viss farlig verksamhet inte hörs som till exempel övningar med laser. Fältet kan även vara spärrat för obeöriga för annan insynsskyddad verksamhet. 

Regler för Remmene skjutfält

Den som besöker skjutfältet måste iaktta vissa regler. Eftersom Försvarsmakten inte har möjlighet att övervaka att reglerna följs, måste besökaren själv vara medveten om sitt ansvar. Bestämmelserna är till för att förhindra olyckor. Den som vistas privat på fältet måste själv ta reda på när fältet är fritt att vistas på genom att läsa den "Varning om farlig verksamhet" som finns anslagen eller ringa till Herrljunga kommuns expedition. Andra regler som gäller:

  • Det är förbjudet att vistas inom avlyst område eller område där sekretessbelagd verksamhet förekommer.
  • Personer som vistas på fältet får inte uppträda så att militära övningar hindras eller störs och ska lyda militär personal under tjänsteutövning.
  • Den som utför uppdrag åt Försvarsmakten ska kräva exakt besked om vart vederbörande får vara, vilka vägar som får användas och när det kan ske utan risk.
  • Person som olovligen påträffas inom avlyst område kommer omedelbart anmälas till polis.

Enligt beslut är avlyst område skyddsobjekt med stöd av Skyddslagen 2010:305. Alla som vistas på fältet är skyldiga att anmäla och om möjligt ingripa mot inbrott, stöld, skadegörelse samt personer som av misstag uppehåller sig inom riskområde och även obehörigt hanterande av ammunition till exempel blindgångare.

Skadegörelse

Skadegörelse och/eller annan egenmäktig ändrig av varningsanslag och avspärrningsanordningar kan medföra livsfara för människor och ska däför särskilt uppmärksammas. Marken du vistas på när du besöker Remmene skjutfält tillhör Fortifikationsverket (FortV) inklusive alla vägar. FortV upplåter åt Försvarsmakten att hyra marken och vägarna för sin verksamhet. Att allmänheten får tillträde med fordon är ingen skyldighet.

Lantmäteriet upplyste vid ett öppet möte för allmänheten att samtliga vägar är enskilda och att betrakta som privata, detta gäller även Ringvägen!

Försvarsmakten står för underhåll och har rätt att avgöra om tillträde samt vilken trafik som får förekomma. Vissa vägar är avstängda även när det inte bedrivs farlig verksamhet på fältet för att reducera behovet av underhåll.

De ständigt stängda bommarna kommer att förses med upplysande text med uppmaning att ta del av informationstavlorna före tillträde.