Missbruksproblem

Har du problem med missbruk eller beroende av alkohol eller andra droger? Eller känner du någon som har det?

Både personer som har missbruksproblem och de som lever med någon som har det kan få bra hjälp. Hur man själv påverkas av att bo eller leva tillsammans med någon som dricker eller tar droger är olika från person till person. Därför är det också olika vilken hjälp man behöver.

Den som har alkohol- eller drogproblem kan få samtalsterapi. Ibland behövs också medicin. Ofta följer man något behandlingsprogram, och då är det också vanligt att familjemedlemmar får vara med i behandlingen. Målet är att livet tillsammans ska funka.

Även kyrkan och vissa frivilligorganisationer kan erbjuda stöd och hjälp till den som har missbruksproblem och de som är närstående.

Råd och stöd

Under kontorstid kan du kontakta kommunens missbrukshandläggare om du vill ha råd eller har frågor kring missbruk eller beroende. Du når dem via kommunens växel.

Akuta problem efter kontorstid

På kvällar och helger kan du vända dig till socialajouren. Ring larmnumret 112 och be att få tala med sociala jouren Herrljunga kommun.

Att göra en orosanmälan

Är du orolig för en bekant, kollega eller familjemedlem? Kontakta missbrukshandläggarna på IFO vuxen om du vill göra en anmälan om missbruk. Kommunen har en skyldighet att följa upp alla anmälningar. Anmälan kan göras skriftlig eller muntlig.

Träffpunkten

Träffpunkten är kommunens öppna verksamhet som vänder sig till dig med psykisk ohälsa eller beroedeproblematik. Du hittar mer information under Psykisk ohälsa - Träffpunkten

Vuxenbehandlare

Vuxenbehandlare kan stötta dig som har missbruk på olika sätt. Du ansöker om stöd från vuxenbehandlaren via din handläggare.