Hantering av personuppgifter

Socialförvaltningen hanterar många personuppgifter. Du som medborgare ska känna dig trygg med den hantering som sker av dina personuppgifter. Här nedan får du mer information om de lagar som styr hanteringen.

Dataskyddsförordningen

25 maj 2018 började en ny lag gälla avseende hanteringen av personuppgifter, dataskyddsförordningen. Den nya lagen innebär att organisationer ska hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt genom att bland annat:

  • Ha ett tydligt syfte och en rättslig grund för behandlingen
  • Tillhandahålla registerutdrag om du begär ut ett
  • Minimera hanteringen av personuppgifter, det vill säga att organisationen inte ska hantera fler personuppgifter än nödvändigt
  • Du ska få information om hur organisationen hanterar dina personuppgifter

Herrljunga kommun arbetar aktivt utifrån dataskyddsförordningen med att hantera dina uppgifter på ett säkert sätt. Har du frågor om hur vi hanterar dina uppgifter eller vill få ett utdrag så är du välkommen att kontakta kommunen.

Om du anser att kommunen inte hanterar dina uppgifter på ett korrekt sätt är du välkommen att kontakta kommunens dataskyddsombud.

Offentlighet- och sekretesslagen

De flesta personuppgifter som socialförvaltningen hanterar är sekretessbelagda. Detta innebär att personal inom socialförvaltningen inte får dela uppgifter om dig med andra om du inte har gett ditt samtycke. Sekretessen är till för att du ska känna dig trygg och säker med att vi inte pratar om dig med andra, att det du delger oss stannar inom aktuella verksamheter. Undantag från sekretessen kan ske men då på grund av att lagen kräver det.