Dela

Herrljunga kommunarkiv

Kommunarkiv
Kommunarkivet är en del av kommunstyrelsens verksamhet och kommunstyrelsen är Herrljunga kommuns arkivmyndighet.

Arkivet fungerar både som en modern informationscentral och ett minne över det förflutna. Arkivlagen reglerar hur arkiven ska vårdas och hur kommunens allmänna handlingar ska hanteras för att ta hänsyn till offentlighetsprincipen, rättskipningens, forskningens och förvaltningens egna behov samt för att skydda det nationella kulturarvet.

Kommunarkivet består av flera delar. Ligger i Kommunhuset.

Sockenarkiven ca 1863-1951
De äldsta delarna består av sockenarkiven där handlingar från ca 1863 finns bevarade. 1862 kom ett beslut om att socknarna själva skulle ansvara för sina kommunala angelägenheter. Detta ledde till att varje socken valde en kommunalstämma som fattade beslut i alla kommunala frågor som inte rörde kyrkan eller skolan.

Herrljunga köpings arkiv 1952 -1973
I samband med storkommunreformen 1952 slogs socknarna Bråttensby-Landa, Eggvena, Fölene, Remmene, Tarsled och Herrljunga köping samman för att bilda en egen kommun.

Gäsene kommuns arkiv 1952-1973
På samma sätt bildades Gäsene kommun av socknarna Alboga, Broddarp, Eriksberg, Grude, Hov, Hudene, Jällby, Källunga, Mjäldrunga, Molla, Norra Säm, Od, Skölvene, Södra Björke, Vesene och Öra.  

Herrljunga kommuns arkiv 1974-
1974 slogs Herrljunga köping och Gäsene kommun samman och blev Herrljunga kommun.   

Kommunarkiv
Uppdaterad av Carina Svensson, 2011-04-29, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt

Kommunarkivet är inte bemannat och för att få tillgång till arkivet ber vi att ni avtalar tid i förväg.

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats