Dela

Kommunala verksamheter

I detta avsnitt betygssätts Herrljunga kommuns verksamheter. Underlaget består av frågor om tretton kommunala verksamhetsområden: förskola, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, stöd för utsatta personer, gato och vägar, gång- och cykelvägar, fritid —idrott, fritid-kultur, miljöarbete, vatten och avlopp, renhållning samt rättningstjänsten. Det samlade resultatet vägs samman till Nöjd-Medborgar-Index. Utöver detta ställs även frågor om bemötande.
NMI, Nöjd medborgare index
Herrljunga
kommun
Genomsnitt
96 kommuner

Vilka områden upplevs som mest prioriterade att utveckla vidare?

De områden som enligt illustrationen bör prioriteras är i första hand gator- och vägar, äldreomsorgen, miljöarbete (återvinning etcetera) samt stöd för utsatta personer. I andra hand bör utveckling inom verksamhetsområdena renhållning, fritid- idrott och grundskolan prioriteras. Områden som bör bevaras är räddningstjänsten, förskolan och gymnasieskolan. I mån av tillgång på resurser bör gång- och cykelvägar samt kulturen prioriteras.
Uppdaterad av Anneli Akesson, 2009-07-03, Sidansvarig: Alfred Dubow

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats